fm 200 fiyat

GLOBAL ORION EX Söndürme Kontrol Paneli

GLOBAL ORION EX Söndürme Kontrol Paneli;
Zon ve siren kabloların bağlantısını yapmadan önce, zon giriş terminallerine ve siren hattı terminallerine hat
sonu dirençlerini takarak panele güç veriniz. Şebeke beslemesini ve akü bağlantısını yapınız, bu durumda
herhangi bir hata uyarısı vermemelidir.
Ana besleme kablosu diğer kablolardan ayrı olarak çekilmeli ve kontrol panelin üst bölgesinden giriş yapılarak
ana besleme terminal bloğuna bağlantısı yapılmalıdır.
Ana besleme bağlantısı nitelikli ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
Panelin tüketim yükü ve sükunet tüketimine göre iki adet 12V / 7 Amper kuru akü panel gövdesinin içine
yerleştirilmelidir. Aküler panel ile birlikte verilen köprüleme kablosu ile seri bağlanmalıdır (24V)
Akü kutuplarına kısa devre olmaması için dikkat ediniz.
Zonları, uzak giriş ve siren kablolamaları kontrol ediniz. Panele bağlantılar yapılmadan önce kısa veya açık
devre varsa düzeltilmelidir. Tüm kablo testleri multi metre ile yapılmalıdır. Cihazlar bağlandıktan sonra
ASLA Meger aleti kullanmayınız.
İndükte olan voltaj 1 Volt dan yüksek ise, bunun sebebi kablo problemi veya kötü topraklama bağlantısıdır.
Bağlantılar yapılmadan önce kablo problemleri düzeltilmelidir.
Algılama zonuna ve siren çıkışına bağlanan en son cihaza hat sonlandırıcı direnç takınız ve cihazlardaki
Paneldeki terminaller için aşağıdaki şemaya bakınız.
Zonlar
A Yardımcı Besleme Çıkışı - 28V DC @ 300 mA
B İzlenebilen girişler
C Acil Başlatma Girişi
D Acil Durdurma Girişi
E Siren Çıkışları
F Yardımcı çıkış rölesi - Yangın (NO-NC-COM)
G Yardımcı röle çıkışı - Hata
H Uzak girişler - İzlenemez
I Uzak Reset
J İzlenebilen Açık Kollektör Çıkışı

Kablo Tipi:

Sistem kablolaması ulusal yangın yönetmeliğine göre yapılmalıdır.
Tüm sistemi elektriksel parazitlenmeye karşı korumak için ekranlı kablo kullanılması önerilir.
Algılama cihazları için ayrı ve sirenler için ayrı kablo tesisatı yapılmalıdır, multi-core kablo önerilmemektedir.
Kablo ekranı sonlandırılmalı ve sadece panelin topraklamasına bağlanmalıdır.
Kullanılabilecek en büyük kesitli kablo 2,5 mm² dir.
Ana şebeke kablosu 3 damarlı 1 mm² - 2,5 mm² arası kesitli kablo olmalıdır ve doğrudan izole sigortadan
besleme alınmalıdır, sigorta 3 amper olmalıdır. İzin kullanımı engellemek için panele özel besleme çekilmelidir
ve "Yangın Alarmı, Kapatmayınız" uyarısı yazılmalıdır.

Kablolama:
Sistem kablolaması ulusal yangın yönetmeliğine göre yapılmalıdır.
Tüm sistemi elektriksel parazitlenmeye karşı korumak için ekranlı kablo kullanılması önerilir.
Algılama cihazları için ayrı ve sirenler için ayrı kablo tesisatı yapılmalıdır, multi-core kablo önerilmemektedir.
Kablo ekranı sonlandırılmalı ve sadece panelin topraklamasına bağlanmalıdır.
Kullanılabilecek en büyük kesitli kablo 2,5 mm² dir.
Ana şebeke kablosu 3 damarlı 1 mm² - 2,5 mm² arası kesitli kablo olmalıdır ve doğrudan izole sigortadan
besleme alınmalıdır, sigorta 3 amper olmalıdır. İzin kullanımı engellemek için panele özel besleme çekilmelidir
ve "Yangın Alarmı, Kapatmayınız" uyarısı yazılmalıdır.
Algılama cihazları kablo tesisatı üç zon için yapılmalıdır. Her algılama zonuna 32 adet dedektör ve limitsiz
sayıda buton bağlanabilmektedir.
İzleme devresinin bir parçası olan aktif hat sonlandırıcı kapasitör panel kutusu içeriğinde bulunmaktadır.
Bu kapasitörler her zondaki son cihaza takılmalıdır. Kullanılmayan zon için panel terminaline hat sonlandırıcı
takılmalıdır, aksi halde panel hata uyarısı verecektir.
Tipik dedektör bağlantı şeması aşağıda gösterilmektedir. Detaylı bilgi için tedarikçiniz ile görüşünüz.
BS5839 yönergesine göre, dedektörün tabanlığından çıkarılmasını izlemek için Schottky diyotun tabanlığa
takılması gerekmektedir. Bu sayede dedektör yerinden çıkarıldığı zaman butonlar problemsiz çalışmaya
devam edecektir. (şemaya bakınız)
Butonlarda dahili 470-680 Ohm alarm direnci bulunmaktadır.
Her algılama zondaki kablolama artı ve eksi kablolar cihazların artı ve eksi terminallerine bağlanmalıdır
ve kablo ekranları topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

Siren kablo tesisatı:

ORION-EX Panelde iki konvansiyonel siren çıkışı ve her bir siren çıkışında 500 mA akım bulunmaktadır.
Tüm sirenler polarize bağlanmalıdır, aksi halde panel siren hata uyarısı verecektir.
Hat sonu direnci (10K Ohm) panelin kutusundan çıkmaktadır ve siren hattındaki en son sirene takılmalıdır.
Kullanılmayan siren hattının çıkış terminaline hat sonlandırıcı takılmalıdır.
Siren çıkışları kısa devre için korumalıdır, kısa devre olması durumunda elektronik sigorta devreye girer
ve panel resetlenince normal çalışır.
Her siren hattındaki kablolamada artı ve eksi kablo uçları sirenlerin artı ve eksi terminallerine bağlanmalıdır
ve kablo ekranları topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

Tipik siren hattı bağlantı şeması:
ORION-EX Panelde uzaktan aktivasyon girişleri mevcuttur. Tüm uzak girişler kuru kontakt röle veya
manuel ON/OFF anahtar ile aktive olmaktadır.
Resetleme Bu giriş terminaline bağlantı ile temas yapılması durumunda panel resetleme yapar.
Paneli tekrar resetlemek gerekirse kontakt serbest bırakılıp tekrar uygulanır. Darbeli işlem.
Tahliye 0V kuru kontakt üzerinden uygulandığı zaman sirenleri beklemeden aktive eder.
S irenler aktif olur, LED'ler yanar. Silence butonu sirenleri susturur.
Her yardımcı giriş hattındaki kablolamada artı ve eksi kablo uçları terminallerine doğru bir şekilde bağlanmalıdır
ve kablo ekranları ile topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

Devreye Alma
ORION-EX Panel, standart bir konvansiyonel yangın ihbar paneli olarak çalışacak şekilde hazır sunulmaktadır.
Opsiyonel fonksiyonlar ve programlanmaları aşağıda belirtilmektedir. Bazı fonksiyonları kullanmak gerektiğinde
devreye almadan önce programlanmalıdır.
ORION-EX Varsayılan fabrika ayarları aşağıdaki gibidir:
Tüm zonlar kilitlemeli
Zamanlayıcı programlanmamıştır
Yetkili Kullanıcı Giriş Kodu (Seviye 2) : 2244
Alternatif olarak Seviye 2 ye panel ile birlikte verilen anahtar ile giriş yapılabilir.
Programlama Giriş Kodu (Seviye 3) : 4321

Kontroller
1º Dedektör kablolarını kontrol ediniz ve tüm alanlardaki bağlantıların yapıldığından ve tüm son cihazlara
hat sonu dirençlerin takılı olduğundan emin olunuz. Zonlara kapasitörler, siren çıkışlarına dirençler takılmalıdır.
2º Dedektör ve siren hattına bağlantıları yapın veya hat sonu direnci ile sonlandırın.
3º Ana besleme sigortasını çıkarınız.
4º Elektrik besleme bağlantısını yerel şebekeye bağlayınız.
 İyi topraklama yapıldığına emin olunuz
5º Aküleri yerleştiriniz (bağlantısını yapmayınız)
6º Ana beslemenin sigortasını takınız
7º Akülerin bağlantılarını yapınız - kutup başlıklarına dikkat ediniz


Devreye alma
1º Eğer tüm işlemler normal ise ve yeşil «Supply» LED i yanıyorsa.
2º Eğer herhangi bir hata uyarısı oluşursa problem düzeltilmelidir.
3º Lamba testi yapılmalı, tüm LED ışıkların ve dahili buzzer in çalıştığı kontrol edilmelidir.
4º Her tuşu doğru fonksiyon için test ediniz.
5º Tüm dedektörleri, butonları, sirenleri, röleleri vs. test ediniz

Sahadaki Cihazları Test Etme

DUMAN DEDEKTÖRLERİNİ TEST ETME
1º Zonları Test moduna alınız.
2º Dedektöre test spreyi ile duman veriniz.
3º Dedektör üzerindeki kırmızı uyarı LED in yanmasını bekleyiniz.
4º Duman temizlendikten 10 saniye sonra resetleyiniz.
ISI DEDEKTÖRLERİNİ TEST ETME
1º Zonları Test moduna alınız.
2º Test ünitesini dedektöre yerleştirip ısı veriniz
3º Dedektör üzerindeki kırmızı uyarı LED in yanmasını bekleyiniz.
4º 10 saniye sonra resetleyiniz.

BUTONLARI TEST ETME
1º Zonları Test moduna alınız.
2º Butonları kılavuzunda belirtildiği şekilde aktive ediniz.
3º Buton üzerindeki kırmızı uyarı LED in yanmasını bekleyiniz.
4º Butonu beraberinde verilen anahtarı ile resetleyiniz
5º 10 saniye sonra resetleyiniz.
Test işlemi tamamlandıktan sonra paneli normal çalışma moduna alınız.
Butonu test modundan çıkarmak için RESET tuşuna basınız

SİRENLERİ TEST ETME
1º Siren testi başlatmak için Seviye 2 ile giriş yapılmalıdır ve Sounders Activate/Silence tuşuna basılmalıdır.
2º Durdurmak için aynı tuşa tekrar basılmalıdır
RÖLE ÇIKIŞLARINI TEST ETME
Normal çalışan sistemde Alarmı aktive ediniz ve röleler ile harici cihazların herhangi bir programlanmış
gecikmeleri çalıştırdığını tespit ediniz.

KURULUM KILAVUZU
ORION EX - Konvansiyonel Yangın Söndürme Paneli
Panele gecikme verebilmek için hiç bir hata olmaması gerekmektedir. sadece supply ışığı yanmalıdır.
anahtarı ACCESS konumuna alın. RESET tuşuna basıp 4 3 2 1 şifre girin. supply ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır.
sağ alt köşede ACTİVATE tuşuna basın. ACTİVATE in yanındaki sarı ışık yanacaktır. 1. zonun sarı ışığı yanacaktır. 1 e
basıp 1. zonun kırmızı ışığı yakılır ve 10 saniye süre verilmiş olur. bir sonraki ışığı yakmak için 4 e basılır 2. zone geçilir.
kırmızı ışığı yakmak için 1 e basılır. verilecek süreye göre 4 e ve 1 e basılarak süre ayarlanır. süre ayarlama işlemi
bittikten sonra RESET'e basılır. anahtar ACCESS konumundan çıkarılır ve tekrar RESET tuşuna basılır. anahtarı tekrar
ACCESS konumuna alın. RESET tuşuna basıp 4 3 2 1 şifre girin. supply ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Sağ alt
köşede ZONES tuşuna basın. ZONES un yanındaki sarı ışık yanacaktır. 1. zonun sarı ışığı yanacaktır. 1 e basıp 1. zonun
kırmızı ışığı yakılır. 1. zone süreli çalışması için aktif edilmiş oldu. 4 e basılıp 2. zone a geçilir. 1 e basıp 2. zone un
kırmızı ışığı yakılır ve RESET tuşuna basılır. böylelikle 1 ve 2. zone süre için aktif hale getirilmiştir. anahtar ACCESS
konumundan çıkarılır ve tekrar RESET tuşuna basılır. panel programlanmış olarak kullanıma hazırlanmıştır.
1 LED 10 saniye
2 LED 20 saniye
3 LED 30 saniye
4 LED 75 saniye
5 LED 150 saniye.
SÖNDÜRME ZAMANLAYICI

Bir Adam Testi
Programlama modu (Giriş Seviye 3) girişi yapıldıktan sonra LAMP TEST tuşuna basınız.
Tuşu bırakınız. Test LED i ve hata (Fault) LED i birlikte zonlar için yanmaya başlayacaktır
Devre dışı olan algılama zonlarına ait LED ler yanmayacaktır.
Test edilen zonlar her biri ayrı aktive edilmektedir, ilgili zonun FIRE (yangın) LED i 5 saniye süre ile yanacaktır.
Zonlar 10 saniye sonra otomatik resetlenecektir. Dahili buzzer ve sirenler 1 saniye süre ile çalışacaktır.
TEST modundan çıkmak için LAMP TEST tuşuna basınız.
Programlama seviyesinden (Giriş Seviye 3) çıkmak için RESET tuşuna basınız.