fm 200 fiyat

HFC227EA Gazlı Söndürme Sistemleri Fiyat

Otomatik yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan HFC227EA  gazlı söndürme sistemleri; renksiz ve kokusuz gibi özelliklere sahip olması nedeniyle tercih edilmektedir. 25 bar basınç altında tüplere doldurulan HFC227EA ; sıvı şekilde muhafaza edilmektedir. Yaygın bir şekilde kullanılan HFC227EA  gazlı söndürme sistemleri bu kadar sık tercih edilmesinin sebebi; görüntü olarak uygulandığı alana herhangi bir zarar vermemesi ve insan sağlığını tehdit edici bir yanının olmamasıdır. İçerisinde sıvı halde bulunan gaz; püskürtme yoluyla yanıcı alana uygulanır ve HFC227EA gazı buzullar şeklinde yanıcı yüzeyi kaplayarak bir tabaka oluşturur. Halon gazına benzer bir yapıda olan HFC227EA  gazı; Halon gazı gibi kimyasal değil, fiziksel bir yangın söndürme sistemidir.

HFC227EA yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan HFC227EA gazı; havayla oluşturduğu yaklaşık % 7’lik performansla yangın söndürme konusunda en etkili gazdır. Özellikle diğer söndürücülerin bıraktığı fiziksel hasarı yansıtmaması nedeniyle; günümüzde en çok kullanılan otomatik yangın söndürme sistemlerinin başında gelmektedir. Bu da yine HFC227EA ’ün bir avantajı olmaktadır.

HFC227EA  Gazı | HFC227EA  Gazlı Söndürme Sistemleri

Açığa çıkan yangının fazla kayba neden olan olmaması için; en kısa sürede söndürülmesi gerekmektedir. Aksi halde yangının çıktığı bölgede bulunan çeşitli sistem ve üniteler kısa süre içerisinde yok olur. HFC227EA  gazlı söndürme sistemleri; kısa sürede müdahale etmesi nedeniyle değer görmektedir. Yangın alarmının devreye girmesinden sonra, ateşleme sistemi otomatik olarak olaya müdahale eder ve yaklaşık 8 saniyede yanıcı yüzeye püskürme işlemi uygulanır.

HFC227EA  yangın söndürme sistemlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi; yanıcı yüzeyde ve çeşitli ekipmanlarda kalıcı hasar bırakmaması olmaktadır. Su, köpük ya da kimyasal toz içeren yangın söndürme sistemlerinin uygulandığı yüzeylerde fiziksel açıdan ciddi hasarlar açığa çıkmaktadır. Bu problem nedeniyle HFC227EA gazı geliştirilmiş ve uygulandığı yüzeyde fiziksel hasar bırakmadığı için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle HFC227EA  gazıyla müdahale edilen alanlarda; yangın sonrasında herhangi bir temizliğe ihtiyaç duyulmaması da, bu sistemin yaygın olarak kullanılmasındaki en önemli etkendir. Elektrikli cihazların yer aldığı alanlarda bile yine sorun teşkil etmemektedir.

FM200 gazının belli başlı özelliklerini sıralayacak olursak;

  1. Renksiz bir gazdır.
  2. Koku verme özelliğine sahiptir.
  3. İletkenliği yoktur.
  4. Ozon tabakasına zarar vermemektedir.
  5. Kimyasal bir gaz olmadığı için; insan sağlığını tehdit edici unsurları bünyesinde barındırmamaktadır.
  6. Fiziksel bir gaz olan HFC227EA gazı; uygun şekilde kullanılması durumunda, yanıcı yüzeye diğer söndürücülerin verdiği hasarı da vermemektedir.
  7. Kısa süre içerisinde ilgili ortamda yayılır.
  8. Ekonomik bakımdan diğer söndürücülere oranla daha karlıdır.

HFC227EA yangın söndürme sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlar ise şunlardır;

Bilgisayar Odaları, Telefon Santralleri, İletişim Merkezleri, Müzeler, Sanat Galerileri, Sistem Kontrol Odaları, Jeneratör Bölümleri, Güç Dağıtım Merkezleri, Banka Kasaları, Kütüphaneler, Teyp, Disket ve Disk gibi Depolama Alanları, Aseton Gibi Alev Alabilen Sıvı Depoları