product

Şartnameler

FK-5-1-12  GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

 KISIM  1-GENEL ŞARTLAR

 Teknik şartnamelere ve projelere uygun komple çalışır durumda bir FK-5-1-12 gazlı yangın söndürme sistemi için gerekli tüm malzeme ve ekipman temin edilecek, montajı,as-built projesi ve testleri yapılmış olacak, her türlü teknik alet ve servis sağlanacaktır.

 FK-5-1-12  gazlı söndürme Sistemini oluşturan cihaz ve aksesuarları Bayındırlık Bakanlığı elektrik tesisat yönetmeliği genel teknik şartnamelerine ve uluslararası standartlara (NFPA,BS,VDS,EN) uygun olacaktır. 

 Yüklenici firma, proje kontrollük merciine sistemle ilgili detaylı uygulama projelerini, kullanılacak ekipmanın şartnameye uygunluğu belgeleri dahil gerekli tüm bilgi ve dokümanlarla birlikte onaylatacaktır.

 KISIM 2 - FK-5-1-12  GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELİKLERİ

 2.1  FK-5-1-12  gazlı yangın söndürme tesisatı projesinde gösterilen mahallere yerleştirilen yangın alarm ve söndürme panelinde yangın bölgesini de belirterek haber verecektir. Sistem gerekli ve yeterli sayıda bölge göstergeli olacaktır. Alarm sinyali, otomatik yangın dedektörleri (duman ve ısı)  ve yangın ihbar butonları ile verilecektir. Bir alarm durumunda elektronik yangın alarm kornaları otomatik olarak faaliyete geçecektir.

2.2   Yangın alarm ve gazlı söndürme sistemi aşağıdaki fonksiyonları yerine getirecektir.

Söndürme sistemi çift ( çapraz ) alarm zon ihbarı ile çalışacaktır. Birinci zondan gelen bir yangın ihbarı söndürücü gazın boşalması için yeterli olmayacak, ikinci zondan da ihbar gelmesi beklenecektir. Her iki zondanpeşpeşe ihbar gelmesi durumunda söndürme kontrol paneli içindeki zaman ayarlayıcısı (tımer) çalışacak ve ayarlanan gecikme süresinin sonunda FK-5-1-12 gazıtüpünün elektrikle çalışan ateşleyicisine ( solenoid )     24 VDC  gerilimi göndererek FK-5-1-12 gazının odaya boşalmasını sağlayacaktır.

FK-5-1-12gazlı söndürme sistemi bütünüyle sürekli olarak izlenecek , arızaları kontrol paneli üzerinde sesli  ve ışıklı olarak gösterecek .Güç kaynağı ile ilgili her türlü arızayı gösterecek.

Bir alarm sinyalinin gelmesi halinde alarm cihazlarını harekete geçirecek.

Elektrik kesilmesi halinde bakımsız tip aküleri otomatik olarak devreye sokacak ve sistemin en az 24 saat süreyle çalışmasını sağlayacaktır

Gaz boşaldı , otomatik / manual konumu , arıza bilgileri panelde gözlenecektir. Ayrıca oda giriş kapısına konulacak olan söndürme sistemi durum izleme ünitesi ile gaz boşaldı , otomatik /manual konumları izlenebilmeli , otomatik/ manual seçici anahtarı ile sistem otomatik/manual seçimi yapılabilmeli , boşaltma butonu ile manual boşaltma yapılabilmeli ve uzaktan durdurma butonu ile sistemin gaz boşaltmasını geciktirebilmeli veya durdurabilmelidir.

 2.3   Otomatik  ve manual ihbar cihazları aynı zon  bağlantısı içinde kullanılabilecektir.

 2.4   Yangın alarm ve FK-5-1-12 gazlı söndürme sistemi aşağıdaki ekipmandan oluşacaktır.

·       Otomatik yangın dedektörleri

·       Manual boşaltma ve durdurma butonları

·       Elektronik korna+flaşör

·       Söndürme kontrol paneli

·       Yedek güçkaynağı ( bakımsız tip aküler )

·       Söndürme sistemi durum izleme ünitesi.(Oda giriş kapısına )

·      FK-5-1-12tüpü ve aksesuarları

·       Elektrikli , nümatik ve manual ateşleyiciler

·       Nozüller

·       İkaz levhaları

·  FK-5-1-12

 2.5 OTOMATİK YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ :

 Optik Duman Dedektörü :

Dedektörler, içersinde ışık yayılma prensibine göre (lıghtscatterıng ) çalışacaktır.  Dedektöriçersinde her 10 saniyede bir yanan ınfrared ışık kaynağı bulunacak  , yangın dumanının yeterli yoğunlukta bu ışığa girmesi ile ışık kırılarak bir fotosel üzerine düşecek ve alarm aktive olacaktır. Dedektörleriçersine toz girişine karşı korumalı olacaktır. Alarm durumunda hangi dedektörün alam verdiğini tesbit etmek için her cihazın üzerinde kırmızı renkli bir led bulunacaktır. Dedektörler  BS 5445 ve EN 54 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır. Onay belgeleri teklifle birlikte verilecektir. Kolay bakım sağlamak amacıyla ve basit bir itçevir mekanizma hareketiyle dedektör altlığına takılabilecektir.Altlıklar üniversal tip olacak ve diğer dedektörlerle  de ( iyonizasyon duman ve ısı ) aynı altlık kullanacaktır.Altlıktayeralan iki terminal ihtiyaç halinde bir ikaz lambası gerekli çıkışı sağlayacaktır.Dedektörler tamamen elektronik yapıda olacak ve hareketli parça içermeyecektir. Dedektörler standart iki telli sistem bağlantılarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır.

 2.6 MANUAL BOŞALTMA VE DURDURMA BUTONLARI :

 Manual Boşaltma Butonu :

 FK-5-1-12 söndürme sisteminin manual olarak aktive edilmesini sağlar. Sarı renkli üzerinde gaz boşaltma butonu olduğuna dair uyarı bulunan 9cm’lik kare biçiminde bir butondur. Manual boşaltma butonu iki hareketle aktive edilecek tipte(kapaklı tip ) olacaktır.EN 54 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.

 Manuel Durdurma Butonu :

FK-5-1-12 yangınsöndürme sistemi ikinci seviye alarmını aldıktan sonra ayarlanabilir bir gecikme süresi sonunda gazı boşaltacaktır. Durdurma butonu bu gecikme süresini uzatmak  veya gaz boşaltmasını durdurmak için kullanılır.EN 54 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.

Söndürme uygulaması yapılan odanın içine , rahatça görülebilen ve ulaşılabilen bir yere bir adet konulacaktır.

 2.7 YANGIN ALARM VE UYARI CİHAZLARI:

 Elektronik Korna + Flaşör :

Elektronik yapıda, düşük akım çeken, hem sesli hem ışıklı uyarı yapan kombine bir cihazdır. Söndürme sistemi uygulaması yapılan odanın hem giriş kapısı üstüne hem de içersine monte edilecektir. Yangın söndürme sistemi

 panelinin 1. Seviye alarmı alması halinde aktive olacak, Oda içindeki personeli ve odaya girecek olan personeli uyaracaktır.

Yangın Alarm Zili :

150 mm çapında , düşük akım çeken , 24 VDC ile çalışan bir cihazdır. Gaz boşaldı alarmını duyurmak için kullanılır.EN 54 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.

 2.8 SÖNDÜRME KONTROL PANELİ:

       Söndürme kontrol paneli özel olarak gazlı söndürme sistemleri için dizayn edilmiş olacaktır.İki ayrı zondan yangın ihbar gelmesi halinde panel içindeki zaman ayarlayıcısı (tımer)çalışacak ve ayarlanan gecikme süresinin sonunda 24vdc gerilimi  elektirikli ateşleyiciye (selonoid) gönderecektir. FK-5-1-12gazlısöndürme kontrol panelinin genel teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. Söndürme kontrol paneli ithal malı ve BS 5839 kısım 4/EN54-2 standartlarına göre üretilmiş olacaktır.Kontol panelinin tüm elektronik devreleri bir mikroişlemci tarafından denetlenecektir.Söndürme kontrol panelinin içersinde 220VAC,50 Hz giriş gerilimi (240VAC giriş gerilimine göre üretilmiş paneller kabul edilmeyecektir.) ile çalışan ve sistemi 24VDC ile besleyen bir güç kaynağı bulunacak, aynı güç kaynağı akü şarj ünitesi ile bakımsız tip aküleri sürekli şarj edecektir. Yedek enerji kaynağı olarak sistemi 24 saat süreyle besleyecek olan bakımsız tip aküler için kontrol paneli içersinde yeterli boşluk bulunacaktır.Kontrol panelinde iki adet standart korna devresi çıkışı ,bir adet iki enversör kontaklı “ yangın “ rölesi ve tek enversör kontaklı “ arıza “ rölesi çıkışları bulunacaktır. Kontrol paneli üzerinde bulunan her bir bölge (zon)bir buton aracılığı ile devredışı ( izole) bırakılabilecektir. Kontrol paneli 1.2 mm kalınlığında çelik levhadan imal edilmiş bir kabin ve ön yüzü camlı, kilitlenebilen bir kapak içersine yerleştirilecektir. Panelin tüm gösterge ve kontrol tuşları camlı kapak arkasında olacak , yetkisiz kişilerin panele müdahalesi kapak kilitlenerek önlenecektir. Kontrol panelinin kutusu üzerinde kablo girişlerinin yapılabileceği giriş delikleri bulunacak , kullanılmayan delikler toz girişini engellemek için plastik tıkaçları ile kapatılmış olacaktır. Kontrol panelinin zon devreleri , duman ve ısı dedektörleri, manual butonlar ve alev dedektörleri ile çalışabilecek yapıda olacaktır. Herbirzon için iki adet kırmızı ikaz lambası (led) bulunacak , buled’ler bir yangın ihbarı geldiğinde yanıp sönecek (flashıng) , alarm kornaları susturulduğunda sürekli yanacaklardır. Her bir zon için bir adet “zon devre dışı butonu” bulunacaktır. Bu butona basıldığında bir arıza led’i (amber renkli ) sürekli olarak yanacak ve zonundevredışı bırakıldığını ikaz edecektir. Her bir zon devresi açık ve kısa devre arızalarını denetleme özelliğine sahip olacaktır. Zonlardaki arıza hali arızalı zona ait yanıp sönen amber renkli led’lerle ikaz edilecektir. Tüm alarm ve arıza durumları panel içindeki buzzer ile kullanıcıya duyurulacaktır.

Kontrol panelinde aşağıdaki çıkış ve kontrollarbulunacaktır :

Çıkışlar:

Yardımcı arıza çıkışı : 1 adet enversör kontak. Her hangi bir arıza veya zon’undevredışı bırakılması halinde aktive olacaktır.

Yardımcı alarm çıkışı : 2 adet enversör kontak. Bir yangın alarmı halinde aktive olacaktır.

Tekrar paneli enerji çıkışı : Tekrar panelini beslemek üzere 24 vdc ‘lik bir çıkış bulunacaktır.

Tekrar paneli zon çıkışları : Her bir zon için tekrar paneline ikaz voltaj çıkışları bulunacaktır.

Uzaktan izleme ve kumanda çıkışları : Giriş kapısına konulacak olan durum izleme ünitesi için izleme ve kontrol çıkışlarını sağlar.(gaz boşaldı , oto / manual, boşaltma, durdurma v.b. )

Ana kontrol kartı üzerindeki buzzer : Yangın anında ,arıza anında , manual boşaltma butonuna basıldığında ve alarm susturulduğunda çalışacaktır.

 2.9 YEDEK GÜÇ KAYNAĞI ( AKÜLER )   :

 Aküler bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Aküler sistemi şebeke kesilmesi durumunda 24 saat sükünet akımında besleyebilecek ve bu sürenin sonunda  alarm durumunda 30 dakika bütün kornaları aktive edecek kapasitede olacaktır.

 2.10FK-5-1-12  1230 TÜPÜ VE AKSESUARLARI :

 FK-5-1-12için, 30lt,50lt,67lt, 80lt, 120lt, 150lt, 180lt- litre kapasiteli tüpler kullanılacaktır. Bu kapasitelerden hesaplanan FK-5-1-12miktarına uygun kapasiteli tüpler seçilecektir.FK-5-1-12Sistemi için TPED-TUV-CE-EN-GOSTR ve fabrika kontrol onayları alınmış olmalıdır. Kullanılacak olan FK-5-1-12 gazı UL veya FM onaylı olmalıdır. Yerli imalat olan sistemler için kapasite raporu ve yerli malı belgesi sunmak zorundadırlar.FK-5-1-12tüpleri, tüpün büyüklüğüne bağlı olarak 20 mm, 25 mm, 40 mm ve 50 mm çaplarında yeniden dolum yapılabilir, basınç farkı prensibinde  çalışan özel vanaları fabrikada monte edilmiş , FK-5-1-12gazı ile dolu olarak ve 20 oC ‘de 25 bar ‘da kuru azot ile süper basınçlandırılmış halde kullanıma hazır teslim edilecektir.

Tüp vanaları tüp içindeki söndürücü gazı 10 saniyede boşaltacak yapıda olacaktır. -30 oC, +50 oC sıcaklık aralığında arızasız çalışacak yapıda olmalıdır. Tüp vanaları pirinç malzemeden üretilecek ve paslanmaya karşı mukavim olacaktır. Üzerinde 50 bar’da açmak üzere ayarlanmış emniyet vanaları olacaktır.

FK-5-1-12tüpleri duvara tüp kelepçesi ile bağlanacaktır. Tüp kelepçesi ; arka duvar rayı, kuşak ve cıvata somun olmak üzere üç parçadan müteşekkil olacaktır. İki parçadan meydana gelen kuşak tüpün iki tarafından arkadaki raya geçirilerek tüpün önünde birleştirilecek ve cıvata/somun aracılığı ile önden bağlanarak sıkılacaktır. Kuşağın tüpü sıkı saracak ölçülerde olması zorunludur.

 FİZİKSEL ÖZELLİKLER

          Kimsayal ad                                                                          :C6 Fluoroketone

          Kimyasal Formül                                                                   :CF3CF2C(O)CF(CF3)2

          ISO 14520 ve NFPA2001 standartlarıyla uyumu                :FK-5-1-12

          Buhar Basıncı 20 °C                                                             :0,4 bar

          1 atm'deki kaynama noktası                                                  :+49 °C

          20 °C'deki sıvı yoğunluğu                                                     :1,6 kg / l

          1 atm, 20 °C' deki gaz yoğunluğu                                         :13,6 kg / m3

          Küresel ısınma potansiyeli                                                    :1

          Ozona zarar verme potansiyeli                                              :0

          Atmosferde kalma süresi                                                      :5 gün

          Design konsantrasyonu                                                         :% 4,5 - % 5,8

          NOAEL Seviyesi                                                                  :10%

          LOAEL Seviyesi                                                                  :10%

          LC50 (4 saat fore testi)                                                         :100.000 ppm (>%10)

 2.12 ELEKTRİKLİ VE MANUAL ATEŞLEYİCİLER :

 

Elektrikli tüp ateşleyicisi (solenoid ) tüp vanasına kolaylıkla ve vidalanarak takılacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. Tüp ateşleyiciye ayrıca nümatik ve manual bağlantılarda kolaylıkla ve vidalanarak yapılabilecektir.

Elektrikli tüp ateşleyici 24 VDC ile çalışacaktır

Nümatik ateşleyici en az 2 bar basınç ile çalışacaktır. Nümatik ateşleyiciler zincir ateşlemeyi gerçekleştirmek üzere ilk tüpten ( master ) sonra gelen tüplere ( slave ) takılacaktır. Tüpler arasındaki ateşleme irtibatı pilot hortumlarla sağlanacaktır.

Manual ateşleyici tüpü mekanik olarak ateşleyecektir. Manual ateşleyici sadece ilk tüp (master ) üzerinde bulunacaktır. Manual ateşleyicinin pimi yetkisiz kullanımı önlemek üzere mühürlü olacak, müdahale anında mühür bozularak pim çekilecek ve başlığa basılarak manual boşaltma yapılacaktır.

 2.14 NOZULLAR :

 Nozullar tek parça ve alüminyum malzemeden üretilecektir. NozullarFK-5-1-12gazının korunan hacim'e eşit boşalmasını temin edecek yapıda olacaktır. Çapları ve tipleri hidrolik hesap programı kullanılarak tespit edilecektir.

 2.17 FK-5-1-12GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİNİN MONTAJI :

 FK-5-1-12gazlı söndürme sisteminin montajı ,gazlı söndürme sistemleri montajı konusunda uzman , ilgili  BS ve EN 54 standartlarını uygulayan firmalar tarafından yapılacaktır.

FK-5-1-12sisteminin boru ve fittingleri BS5306 PT.5.1 veya eşdeğer bir Avrupa standardına uygun  kullanılacaktır.

FK-5-1-12sistemi boruları Dikişsiz Çelik Çekme Borular olacak ve bu borulara uygun birleştirme parçaları –fittingler- kullanılacaktır.

Boru destekleri ve askıları en iyi kalite malzemeden olacaktır.

FK-5-1-12tüpleri tüp odasına  monte edilecektir.

FK-5-1-12söndürme sisteminin söndürme fonksiyonunun başarılı olabilmesi, gazın boşaldığı hacımdan kaçmaması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.(Kapı ve pencerelere kapı otomatiği kullanılması, mimari konstrüksiyonda boru, kablo, havalandırma geçişleri gibi diğer bölümlere geçişlerin kapatılması.)

Otomatik açılır kapanır olmayan açıklıklar ya sabit ve sızdırmaz biçimde kapatılacak ya da klape veya damperle kapanır hale getirilecektir.Konsantrasyonu: ISO14520 Class A Surface - 7,90 % göre hesaplamalar yapılacaktır.

 HFC227EAGAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

 KISIM  1-GENEL ŞARTLAR

 Teknik şartnamelere ve projelere uygun komple çalışır durumda bir yangın koruma sistemi için gerekli tüm malzeme ve ekipman temin edilecek, montajı, as-built projesi ve testleri yapılmış olacak, her türlü teknik alet ve servis sağlanacaktır.

 Sistemi oluşturan cihaz ve aksesuarları Bayındırlık Bakanlığı elektrik tesisat yönetmeliği genel teknik şartnamelerine ve uluslararası standartlara (NFPA, BS, VDS, EN) uygun olacaktır. 

 Yüklenici firma, proje kontrollük merciine sistemle ilgili detaylı uygulama projelerini, kullanılacak ekipmanın şartnameye uygunluğu belgeleri dahil gerekli tüm bilgi ve dokümanlarla birlikte onaylatacaktır.

 KISIM 2 - YANGIN ALARM VE SÖNDÜRME SİSTEMİNİN AÇIKLAMASI VE TEKNİK ÖZELİKLERİ:

 2.1  Bu yangın tesisatı, projesinde gösterilen mahallere yerleştirilen yangın alarm ve söndürme panelinde yangın bölgesini de belirterek haber verecektir. Sistem gerekli ve yeterli sayıda bölge göstergeli, tamamen elektronik yapıda ve mikro işlemci kontrollü olacaktır. Alarm sinyali, otamatik yangın dedektörleri (duman ve ısı)  ve yangın ihbar butonları ile verilecektir. Bir alarm durumunda elektronik yangın alarm kornaları otomatik olarak faaliyete gececektir.

 2.2   Yangın alarm ve söndürme sistemi aşağıdaki fonsiyonları yerine getirecektir.

Söndürme sistemi çift ( çapraz ) alarm zon ihbarı ile çalışacaktır. Birinci zondan gelen bir yangın ihbarı söndürücü gazın boşalması için yeterli olmayacak, ikinci zondan da ihbar gelmesi beklenecektir. Her iki zondanpeşpeşe ihbar gelmesi durumunda söndürme kontrol paneli içindeki zaman ayarlayıcısı (tımer) çalışacak ve ayarlanan gecikme süresinin sonunda gaz tüpünün elektrikle çalışan ateşleyicisine ( solenoid )     24 VDC  gerilimi göndererek söndürücü gazın boşalmasını sağlayacaktır.

Sistem bütünüyle sürekli olarak izlenecek , arızaları kontrol paneli üzerinde sesli  ve ışıklı olarak gösterecek .

Güç kaynağı ile ilgili her türlü arızayı gösterecek.

Bir alarm sinyalinin gelmesi halinde alarm cihazlarını harekete geçirecek.

Elektrik kesilmesi halinde bakımsız tip aküleri otomatik olarak devreye sokacak ve sistemin en az 24 saat süreyle çalışmasını sağlayacaktır

Gaz boşaldı , otomatik / manual konumu , arıza bilgileri panelde gözlenecektir. Ayrıca oda giriş kapısına konulacak olan söndürme sistemi durum izleme ünitesi ile gaz boşaldı , otomatik /manual konumları izlenebilmeli , otomatik/ manual seçici anahtarı ile sistem otomatik/manual seçimi yapılabilmeli , boşaltma butonu ile manual boşaltma yapılabilmeli ve uzaktan durdurma butonu ile sistemin gaz boşaltmasını geciktirebilmeli veya durdurabilmelidir.

 2.3   Otomatik  ve manual ihbar cihazları aynı zon  bağlantısı içinde kullanılabilecektir.

 2.4   Yangın alarm ve HFC227ea gazlı söndürme sistemi aşağıdaki ekipmandan oluşacaktır.

·       Otomatik yangın dedektörleri

·       Manual boşaltma ve durdurma butonları

·       Elektronik korna+flaşör

·       Yangın alarm zili

·       Söndürme kontrol paneli

·       Yedek güçkaynağı ( bakımsız tip aküler )

·       Söndürme sistemi durum izleme ünitesi.(Oda giriş kapısına )

·       HFC227ea tüpü ve aksesuarları

·       Elektrikli , nümatik ve manual ateşleyiciler

·       Basınç sivici

·       Nozüller

·       İkaz levhaları

 2.5 OTOMATİK YANGIN ALGILMA SİSTEMİ :

 Optik Duman Dedektörü :

Dedektörler, içersinde ışık yayılma prensibine göre (lıghtscatterıng ) çalışacaktır.  Dedektöriçersinde her 10 saniyede bir yanan ınfrared ışık kaynağı bulunacak  , yangın dumanının yeterli yoğunlukta bu ışığa girmesi ile ışık kırılarak bir fotosel üzerine düşecek ve alarm aktive olacaktır. Dedektörleriçersine toz girişine karşı korumalı olacaktır. Alarm durumunda hangi dedektörün alam verdiğini tesbit etmek için her cihazın üzerinde kırmızı renkli bir led bulunacaktır. Dedektörler  BS 5445 ve EN 54 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır. Onay belgeleri teklifle birlikte verilecektir. Kolay bakım sağlamak amacıyla ve basit bir itçevir mekanizma hareketiyle dedektör altlığına takılabilecektir. Altlıklar üniversal tip olacak ve diğer dedektörlerle  de ( iyonizasyon duman ve ısı ) aynı altlık kullanacaktır.Altlıktayeralan iki terminal ihtiyaç halinde bir ikaz lambası gerekli çıkışı sağlayacaktır.Dedektörler tamamen elektronik yapıda olacak ve hareketli parça içermeyecektir. Dedektörler standart iki telli sistem bağlantılarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır.

  2.6 MANUAL BOŞALTMA VE DURDURMA BUTONLARI :

 Manual Boşaltma Butonu :

 HFC227ea söndürme sisteminin manual olarak aktive edilmesini sağlar. Sarı renkli üzerinde gaz boşaltma butonu olduğuna dair uyarı bulunan 9cm’lik kare biçiminde bir butondur. Manual boşaltma butonu iki hareketle aktive edilecek tipte(kapaklı tip ) olacaktır.

 Manuel Durdurma Butonu :

HFC227ea söndürme sistemi ikinci seviye alarmını aldıktan sonra ayarlanabilir bir gecikme süresi sonunda gazı boşaltacaktır. Durdurma butonu bu gecikme süresini uzatmak  veya gaz boşaltmasını durdurmak için kullanılır.

Söndürme uygulaması yapılan odanın içine , rahatça görülebilen ve ulaşılabilen bir yere bir adet konulacaktır.

 2.7 YANGIN ALARM VE UYARI CİHAZLARI:

 Elektronik Korna + Flaşör :

Elektronik yapıda, düşük akım çeken, hem sesli hem ışıklı uyarı yapan kombine bir cihazdır. Söndürme sistemi uygulaması yapılan odanın hem giriş kapısı üstüne hem de içersine monte edilecektir. Yangın söndürme sistemi

 panelinin 1. Seviye alarmı alması halinde aktive olacak, Oda içindeki personeli ve odaya girecek olan personeli uyaracaktır.

Yangın Alarm Zili :

150 mm çapında , düşük akım çeken , 24 VDC ile çalışan bir cihazdır. Gaz boşaldı alarmını duyurmak için kullanılır.

 2.8 SÖNDÜRME KONTROL PANELİ:

       Söndürme kontrol paneli özel olarak gazlı söndürme sistemleri için dizayn edilmiş olacaktır.İki ayrı zondan yangın ihbar gelmesi halinde panel içindeki zaman ayarlayıcısı (tımer)çalışacak ve ayarlanan gecikme süresinin sonunda 24vdc gerilimi  elektirikli ateşleyiciye (selonoid) gönderecektir. FM 200 söndürme kontrol panelinin genel teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. Söndürme kontrol paneli ithal malı ve BS 5839 kısım 4/EN54-2 standartlarına göre üretilmiş olacaktır.Kontol panelinin tüm elektronik devreleri bir mikroişlemci tarafından denetlenecektir.Söndürme kontrol panelinin içersinde220VAC,50 Hz giriş gerilimi (240VAC giriş gerilimine göre üretilmiş paneller kabul edilmeyecektir.) ile çalışan ve sistemi 24VDC ile besleyen bir güç kaynağı bulunacak, aynı güç kaynağı akü şarj ünitesi ile bakımsız tip aküleri sürekli şarj edecektir. Yedek enerji kaynağı olarak sistemi 24 saat süreyle besleyecek olan bakımsız tip aküler için kontrol paneli içersinde yeterli boşluk bulunacaktır.Kontrol panelinde iki adet standart korna devresi çıkışı ,bir adet iki enversör kontaklı “ yangın “ rölesi ve tek enversör kontaklı “ arıza “ rölesi çıkışları bulunacaktır. Kontrol paneli üzerinde bulunan her bir bölge (zon)bir buton aracılığı ile devredışı ( izole) bırakılabilecektir. Kontrol paneli 1.2 mm kalınlığında çelik levhadan imal edilmiş bir kabin ve ön yüzü camlı, kilitlenebilen bir kapak içersine yerleştirilecektir. Panelin tüm gösterge ve kontrol tuşları camlı kapak arkasında olacak , yetkisiz kişilerin panele müdahalesi kapak kilitlenerek önlenecektir. Kontrol panelinin kutusu üzerinde kablo girişlerinin yapılabileceği giriş delikleri bulunacak , kullanılmayan delikler toz girişini engellemek için plastik tıkaçları ile kapatılmış olacaktır. Kontrol panelinin zondevreleri , duman ve ısı dedektörleri, manual butonlar ve alev dedektörleri ile çalışabilecek yapıda olacaktır. Herbirzon için iki adet kırmızı ikaz lambası (led) bulunacak , buled’ler bir yangın ihbarı geldiğinde yanıp sönecek (flashıng) , alarm kornaları susturulduğunda sürekli yanacaklardır. Her bir zon için bir adet “zon devre dışı butonu” bulunacaktır. Bu butona basıldığında bir arıza led’i (amber renkli ) sürekli olarak yanacak ve zonundevredışı bırakıldığını ikaz edecektir. Her bir zon devresi açık ve kısa devre arızalarını denetleme özelliğine sahip olacaktır. Zonlardaki arıza hali arızalı zona ait yanıp sönen amber renkli led’lerle ikaz edilecektir. Tüm alarm ve arıza durumları panel içindeki buzzer ile kullanıcıya duyurulacaktır.

 Kontrol panelinde aşağıdaki çıkış ve kontrollarbulunacaktır :

 Çıkışlar:

Yardımcı arıza çıkışı : 1 adet enversör kontak. Her hangi bir arıza veya zon’undevredışı bırakılması halinde aktive olacaktır.

Yardımcı alarm çıkışı : 2 adet enversör kontak. Bir yangın alarmı halinde aktive olacaktır.

Tekrar paneli enerji çıkışı : Tekrar panelini beslemek üzere 24 vdc ‘lik bir çıkış bulunacaktır.

Tekrar paneli zonçıkışları : Her bir zon için tekrar paneline ikaz voltaj çıkışları bulunacaktır.

Uzaktan izleme ve kumanda çıkışları : Giriş kapısına konulacak olan durum izleme ünitesi için izleme ve kontrol çıkışlarını sağlar.(gaz boşaldı , oto / manual, boşaltma, durdurma v.b. )

 Kontrollar  :

Korna susturma

Reset butonu

Tahliye butonu

Lamba test butonu

Otomatik / manual konum seçici

Manual boşaltma butonu

Zaman gecikmesi kontrol butonu

Göstergeler (panelin ön yüzünde) :

Yangın - zon 1 - kırmızı

Arıza - zon1 - amber

Yangın - zon 2 - kırmızı

Arıza - zon 2 - amber

Yangın - zon 3 - kırmızı

Arıza - zon3 - amber

Manual boşaltma çalıştı - kırmızı

Manual boşaltma arızası - amber

Gaz boşaldı - kırmızı

Genel arıza - amber

Sistem kısmen veya tamamen devredışı - amber

Elektrikli ateşleyici çalıştı - kırmızı

Sistem otomatik - amber

Sistem manual - yeşil

Şebeke mevcut - yeşil

Birinci aşama - kırmızı

İkinci aşama - kırmızı

Düşük basınç - kırmızı

Alarm susturuldu - amber

Zamanlayıcı durdu - amber

Uzak kumanda arızası - amber

Elektrikli ateşleyici arızası - amber

Basınç sivici arızası - amber

Mikro işlemci arızası - amber

Göstergeler (ana kontrol kartı üzerinde ) :

Şebeke arızası - amber

Display arızası - amber

Alarm çıkış arızası - amber

Toprak kaçağı arızası – amber

 Ana kontrol kartı üzerindeki buzzer : Yangın anında ,arıza anında , manual boşaltma butonuna basıldığında ve alarm susturulduğunda çalışacaktır.

 2.9 YEDEK GÜÇ KAYNAĞI ( AKÜLER )   :

 Aküler bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Aküler sistemi şebeke kesilmesi durumunda 24 saat sükünet akımında besleyebilecek ve bu sürenin sonunda  alarm durumunda 30 dakika bütün kornaları aktive edecek kapasitede olacaktır.

 2.10HFC227ea TÜPÜ VE AKSESUARLARI :

 HFC227ea için, 30,50,67,80,100-120-150-180 litre kapasiteli tüpler kullanılacaktır. Bu kapasitelerden hesaplanan HFC227ea miktarına uygun kapasiteli tüpler seçilecektir.HFC227ea Sistemi  “ÇELİK ÇEKME TÜPLER İÇİNTPED-Pİ /KAYNAKLI TÜPLER İÇİN LOYT-ADR Onayı” olmak zorundadır. CE-EN-GOSTR fabrika kontrol onayları alınmış olmalıdır. Yerli üreticiler için YERLİ MALI BELGESİ-SANAYİ SİCİL BELGESİ-KAPASİTE BELGESİ ve TÜP DOLUM TESİS BELGESİNİ sunmak zorundadırlar. Kullanılacak olan HFC227ea gazı UL –FM onaylarından biri olmalıdır.FM-200 tüpleri, tüpün büyüklüğüne bağlı olarak 20 mm, 25 mm, 40 mm ve 50 mm çaplarında yeniden dolum yapılabilir, basınç farkı prensibinde  çalışan özel vanaları fabrikada monte edilmiş , HFC227eagazı ile dolu olarak ve 20 oC ‘de 25 bar ‘da kuru azot ile süper basınçlandırılmış halde kullanıma hazır teslim edilecektir.

Tüp vanaları tüp içindeki söndürücü gazı 10 saniyede boşaltacak yapıda olacaktır. -30 oC, +50 oC sıcaklık aralığında arızasız çalışacak yapıda olmalıdır. Tüp vanaları pirinç malzemeden üretilecek ve paslanmaya karşı mukavim olacaktır. Üzerinde 50 bar’da açmak üzere ayarlanmış emniyet vanaları olacaktır.

HFC227ea tüpleri duvara tüp kelepçesi ile bağlanacaktır. Tüp kelepçesi ; arka duvar rayı, kuşak ve cıvata somun olmak üzere üç parçadan müteşekkil olacaktır. İki parçadan meydana gelen kuşak tüpün iki tarafından arkadaki raya geçirilerek tüpün önünde birleştirilecek ve cıvata/somun aracılığı ile önden bağlanarak sıkılacaktır. Kuşağın tüpü sıkı saracak ölçülerde olması zorunludur.

 2.11 ELEKTRİKLİ VE MANUAL ATEŞLEYİCİLER :

 Elektrikli tüp ateşleyicisi (solenoid ) tüp vanasına kolaylıkla ve vidalanarak takılacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. Tüp ateşleyiciye ayrıca nümatik ve manual bağlantılarda kolaylıkla ve vidalanarak yapılabilecektir.

Elektrikli tüp ateşleyici 24 VDC ile çalışacaktır

Nümatik ateşleyici en az 2 bar basınç ile çalışacaktır. Nümatik ateşleyiciler zincir ateşlemeyi gerçekleştirmek üzere ilk tüpten ( master ) sonra gelen tüplere ( slave ) takılacaktır. Tüpler arasındaki ateşleme irtibatı pilot hortumlarla sağlanacaktır.

Manual ateşleyici tüpü mekanik olarak ateşleyecektir. Manual ateşleyici sadece ilk tüp (master ) üzerinde bulunacaktır. Manual ateşleyicinin pimi yetkisiz kullanımı önlemek üzere mühürlü olacak, müdahale anında mühür bozularak pim çekilecek ve başlığa basılarak manual boşaltma yapılacaktır.

 2.12 VANA :

Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda, Inergen’in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren vanadır. Seçim vanası, üzerinde solenoidaktivatör ile birlikte olacaktır. Solenoid, kontrol panelinden  gelen sinyalle vananın açılmasını sağlayacaktır.

En az CE belgesi olması zorunludur.

 2.13 SELENOİD AKTÜATÖR  24Vdc. :

Sistemi aktive edecek elektrikli aktivatör, pilot tüpe takılacaktır. Kontrol panelinden gelen uyarımla aktivatör üzerindeki solenoid vasıtasıyla, pilot tüpün vanası açılacak ve diğer tüplerin vanaları da manifolttan gelen gazın basıncıyla açılacaktır.En az CE belgesi olması zorunludur.

2.14 YÜKSEK BASINÇ HORTUMU:

En az CE belgesi olması zorunludur.

2.15NOZULLAR :

Nozullar tek parça ve alüminyum malzemeden üretilecektir. En az CE belgesi olması zorunludur. NozullarHFC227ea gazının korunan hacıma unİformkonsantrasyonda (eşit dağılım )  boşalmasını temin edecek yapıda olacaktır. Çapları ve tipleri hidrolik hesap programı kullanılarak tespit edilecektir.

 2.16 GENEL ESASLAR:

Yerli üreticiler  YERLİ MALI BELGESİ - SANAYİ SİCİL BELGESİ – KAPASİTE RAPORU TÜP DOLUM TESİS BELGESİNİ- DOLUM YAPABİLDİĞİNE DAİR  YETKİ BELGESİNİ ve YERLİ ÜRETİCİ OLDUKLARINA DAİR BELGELERİNİ SUNMAK ZORUNDADIR.

 2.16HFC227ea GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİN MONTAJI :

HFC227ea gazlı söndürme sisteminin montajı ,gazlı söndürme sistemleri montajı konusunda uzman , ilgili  BS ve EN 54 standartlarını uygulayan firmalar tarafından yapılacaktır.

HFC227ea sisteminin boru ve fittingleri BS5306 PT.5.1 veya eşdeğer bir Avrupa standardına uygun  kullanılacaktır.

HFC227ea sistemi boruları Dikişsiz Çelik Çekme Borular olacak ve bu borulara uygun birleştirme parçaları –fittingler- kullanılacaktır.

Boru destekleri ve askıları en iyi kalite malzemeden olacaktır.

HFC227ea tüpleri tüp odasına  monte edilecektir.

HFC227ea söndürme sisteminin söndürme fonksiyonunun başarılı olabilmesi, gazın boşaldığı hacımdan kaçmaması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.(Kapı ve pencerelere kapı otomatiği kullanılması, mimari konstrüksiyonda boru, kablo, havalandırma geçişleri gibi diğer bölümlere geçişlerin kapatılması.)

Otomatik açılır kapanır olmayan açıklıklar ya sabit ve sızdırmaz biçimde kapatılacak ya da klape veya damperle kapanır hale getirilecektir.Konsantrasyonu: ISO15400-9  Class A Surface - 7,90 % göre hesaplamalar yapılacaktır.

 


  1. Pak Mühendislik Fm200 Dolum Şartnamesi
  1. Pano İçi Yangın Söndürme Sistemi Teknik Şartname
  1. Yangın Söndürme Sistemleri Bakım Sözleşmesi
  1. Argon Şartnamesi
  1. FK-5-1-12 Gazlı Söndürme Sistemi Teknik Şartname
  1. Fm200 Periyodik Bakım Sözleşmesi Şartnamesi
  1. Gazlı Söndürme Sistemi Bakım Sözleşmesi ve Şartnamesi
  1. HFC227ea Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Teknik Şartnamesi
  1. Karbondioksit Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Teknik Şartnamesi
  1. Karbondioksit Gazlı Yangın Söndürme Sistemin Çalışma Prensibi
  1. Novec 1230 Yangın Söndürme Sistemi Bakım Sözleşmesi ve Şartnamesi
  1. Pak Mühendislik Davlumbaz Şartnamesi