Şartnameler

Anasayfa » Şartnameler

Pak Mühendislik Fm200 Dolum Şartnamesi

Pano İçi Yangın Söndürme Sistemi Teknik Şartname

Yangın Söndürme Sistemleri Bakım Sözleşmesi

Argon ŞartnamesiFK-5-1-12 Gazlı Söndürme Sistemi Teknik Şartname

Fm200 Periyodik Bakım Sözleşmesi Şartnamesi

Gazlı Söndürme Sistemi Bakım Sözleşmesi ve Şartnamesi

HFC227ea Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Teknik Şartnamesi

Karbondioksit Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Teknik Şartnamesi

Karbondioksit Gazlı Yangın Söndürme Sistemin Çalışma Prensibi

Novec 1230 Yangın Söndürme Sistemi Bakım Sözleşmesi ve Şartnamesi

Pak Mühendislik Davlumbaz Şartnamesi

 

A-HFC227EA GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BAKIM ve SERVİS TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1. İHTİYAÇ, GEREKÇE, GİRİŞ :   

Bu şartname; 3 Adet HFC227EA Gazlı Yangın Söndürme Sistemi, 8 Adet CO2 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi, 2 Adet Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi Ve  8 Adet Yangın Söndürme Toplarının genel koşullarını, garanti ve özel koşulları kapsar.

 

 1. BAKIM ANLAŞMASI YAPILACAK DONANIM:

 

 1. HFC227EA Yangın Söndürme Sistemi
                                                          1 ADET

 

 1. Mevcut bu sözleşme HFC227EA Yangın Algılama Söndürme  cihazının normal kullanımdan doğan arızaların giderilmesi ve her türlü işçiliği kapsar.
 2. Yüklenici firma yukarıdaki cihazla ilgili arızalarda, arıza bildirimden sonra aynı gün içerisinde yerinde müdahale etmek zorundadır.
 3. Firma sınırsız uzaktan bağlantı ve telefon desteği vermelidir.
 4. Firma gerekli ve ihtiyaç duyulan dokümanları sağlamalıdır.
 5. Sistemlerde parçaların değişimi Kurum onayı alınarak yapılır.

3 – BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER :

            Firma yılda bir kez  ziyaret edecek ve aşağıdaki periyodik bakım onarım çalışmalarını yapacaktır.

            MEKANİK BAKIM

 1. HFC227EA Yangın Algılama Söndürme Sisteminin bulunduğu mahalde bakımlarının yapılması
 2. Tüplerin yerlerinin,boyalarının,etiketlerinin ve fiziki deformasyona uğrayıp uğramadıklarının tespiti
 3. Tüplerin üzerindeki solenoid,pnomatik vanaların,yüksek basınç hortumlarının çekvalflerin,manifoldun ve sabitleme elemanlarının fiziki kontrolu,
 4. Boru tesisatının ve nozullerinin yerlerinin ,nozullerde ve tesisatta gazın çıkışını engelleyen tıkanıkların, engellerin olup olmadığının, bağlantı fiziki kontrolu.
 5. Proje ile şu andaki uygulamanın uygunluğunun kontrolü,
 6. Tüplerdeki gaz miktarının kontrolü,
 7. On seneyi geçen silindir tarihleri için hidrostatik test ve yeniden dolum işlerinin yapılması,
 8. On seneyi geçen gaz dolumları tarihleri için yeniden dolum yapılması,
 9. Tüplerin üzerindeki basınç altındaki mekanik elemanların sızdırmazlık testinin köpük ile yapılması,
 10. Pnomatik vanaların kontrolü

 

ELEKTRONİK BAKIM

 1. Kontrol panelinin, dedektörlerinin, butonların, sesli ışıklı ikaz elemanlarının ve kablo hatlarının yerlerinin deformasyona uğrayıp uğramadıklarının tespiti ve fiziki olarak kontrolü,
 2. Bu elemanların uygulama projesi ile şuandaki yerlerinin uygunluğunun kontrolü,
 3. Ulaşım ve takip açısından müdahale imkânının kontrolü,
 4. Solenoid vananın pilot tüp üzerinden sökülerek dedektörlere duman verilmesi suretiyle çalışıp çalışmadığının yangın şartlarının sağlanarak kontrolü
 5. Dedektörlere duman verildiği andaki panel üzerindeki ve solenoid vana buton ve sesli ışıklı ikazlar üzerindeki akım montaj karakteristiğinin ölçülmesi
 6. Siren ve flaşörlü sirenlerin dedektörlere duman verilerek kontrolü,
 7. Butonların çalıştırılarak sistemin manuel çalıştırılabilirliğinin ve durdurulabilirliğinin kontrolu,
 8. Panel üzerindeki ledlerin test edilmesi,
 9. Panel üzerindeki tuş işlemlerinin kontrolü,
 10. Panel içindeki akülerin şarj durumlarının kontrolü,
 11. Dedektörlerin temizlenmesi,
 12. Panel üzerindeki söndürme gecikme zamanının standartlara uygunluğunun kontrolü

.4 – GENEL KOŞULLAR:

 1. Bakım ve Servis Anlaşması 01.05.2018 – 01.05.2019 tarihleri arasını kapsar. 1( bir) bakımı kapsar.
 2. Bakımdan sonraki çalışan eğitimlerinin yapılması, bakım raporlarının teslimi.
 3. Firmanın yukarıdaki periyodik test ve bakım çalışmalarına tesisten bir yetkili eşlik edecek ve yapılan çalışmaları kontrol edecektir.
 4. Şartname kapsamında sisteme değiştirilmesi gereken tüm donanımlar, demo amaçlı bile olsa açılmamış ve kullanılmamış olmalıdır.
 5. Firma olası arıza durumu veya montaj sırasında, çalışma yapacağı mahallerdeki hiçbir teçhizata, mevcut kablolara ve sisteme zarar vermemelidir. Herhangi bir nedenle zarar vermesi durumunda, işletme kayıpları da dâhil olmak üzere tüm zarar firma tarafından karşılanmalıdır.
 6. Bakım Anlaşması süresi boyunca, arızalanan ürünlerin yerine yeni ürünler ücreti karşılığı temin edilecek ve montaj için ayrı ücret alınmayacaktır.
 7. Firma bakım anlaşması süresince telefon, faks, e-posta ve internet erişim kanalları ile sınırsız sayıda destek sağlayacaktır.
 8. Bakım ve arıza esnasında irtibat kurulacak kişi listesi ve iletişim bilgileri (telefon, cep tel, e-posta, faks). Kurum’a sağlanacaktır.
 9. Firma, bakım sırasında yapılacak işlemler sonrasında tüm sistemin çalışır ve konfigüre edilmiş vaziyette teslim edilmesinden sorumludur.
 1. Sözleşmede işveren firma ve unvan adresi işveren olarak anılacaktır.
 •  Unvan ve Adres :
 • Telefon :
 • Faks :
 • Dairesi ve V.no :
 1. Bu sözleşme ile işi alan firma unvan ve adresi yüklenici olarak anılacaktır.

    a- Unvan                                          : PAK YANGIN SÖNDÜRME SİS. VE MÜH. HİZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

    b– Adresi                                         :  Soğanlık Yeni Mah. Baltacı Mehmet Sok. Moment İstanbul Plaza

                                                         No: 4 A Blok Kat: 13 Daire: 142 Kartal /İstanbul

c- Telefon                                        : 0216 370 08 05  

d- Faks                                             : 0216 399 49 10 

e- Vergi Dairesi ve V.no : Yakacık V.D.-Vergi No: 719 025 62 12

 1. Fiyat ödeme.
 • Sözleşmede adı geçen işler için ………..TL + KDV dir.
 • Yüklenici firmaya, işveren sipariş ile birlikte …………………. nakit, bakiyesi bakım bittikten sonra yapacaktır.

 

İŞ VEREN                                                                                          YÜKLENİCİ

  

PAK YANGIN SÖN.  SİS. VE  MÜH.

HİZ. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

 

 

2- HFC227EAGAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

KISIM  1-GENEL ŞARTLAR

Teknik şartnamelere ve projelere uygun komple çalışır durumda bir yangın koruma sistemi için gerekli tüm malzeme ve ekipman temin edilecek, montajı, as-built projesi ve testleri yapılmış olacak, her türlü teknik alet ve servis sağlanacaktır.

Sistemi oluşturan cihaz ve aksesuarları Bayındırlık Bakanlığı elektrik tesisat yönetmeliği genel teknik şartnamelerine ve uluslararası standartlara (NFPA, BS, VDS, EN) uygun olacaktır.

Yüklenici firma, proje kontrollük merciine sistemle ilgili detaylı uygulama projelerini, kullanılacak ekipmanın şartnameye uygunluğu belgeleri dahil gerekli tüm bilgi ve dokümanlarla birlikte onaylatacaktır.

KISIM 2 – YANGIN ALARM VE SÖNDÜRME SİSTEMİNİN AÇIKLAMASI VE TEKNİK ÖZELİKLERİ: 

2.1  Bu yangın tesisatı, projesinde gösterilen mahallere yerleştirilen yangın alarm ve söndürme panelinde yangın bölgesini de belirterek haber verecektir. Sistem gerekli ve yeterli sayıda bölge göstergeli, tamamen elektronik yapıda ve mikro işlemci kontrollü olacaktır. Alarm sinyali, otamatik yangın dedektörleri (duman ve ısı)  ve yangın ihbar butonları ile verilecektir. Bir alarm durumunda elektronik yangın alarm kornaları otomatik olarak faaliyete gececektir.

2.2   Yangın alarm ve söndürme sistemi aşağıdaki fonsiyonları yerine getirecektir.

Söndürme sistemi çift ( çapraz ) alarm zon ihbarı ile çalışacaktır. Birinci zondan gelen bir yangın ihbarı söndürücü gazın boşalması için yeterli olmayacak, ikinci zondan da ihbar gelmesi beklenecektir. Her iki zondanpeşpeşe ihbar gelmesi durumunda söndürme kontrol paneli içindeki zaman ayarlayıcısı (tımer) çalışacak ve ayarlanan gecikme süresinin sonunda gaz tüpünün elektrikle çalışan ateşleyicisine ( solenoid )     24 VDC  gerilimi göndererek söndürücü gazın boşalmasını sağlayacaktır.

Sistem bütünüyle sürekli olarak izlenecek , arızaları kontrol paneli üzerinde sesli  ve ışıklı olarak gösterecek .

Güç kaynağı ile ilgili her türlü arızayı gösterecek.

Bir alarm sinyalinin gelmesi halinde alarm cihazlarını harekete geçirecek.

Elektrik kesilmesi halinde bakımsız tip aküleri otomatik olarak devreye sokacak ve sistemin en az 24 saat süreyle çalışmasını sağlayacaktır

Gaz boşaldı , otomatik / manual konumu , arıza bilgileri panelde gözlenecektir. Ayrıca oda giriş kapısına konulacak olan söndürme sistemi durum izleme ünitesi ile gaz boşaldı , otomatik /manual konumları izlenebilmeli , otomatik/ manual seçici anahtarı ile sistem otomatik/manual seçimi yapılabilmeli , boşaltma butonu ile manual boşaltma yapılabilmeli ve uzaktan durdurma butonu ile sistemin gaz boşaltmasını geciktirebilmeli veya durdurabilmelidir.

2.3   Otomatik  ve manual ihbar cihazları aynı zon  bağlantısı içinde kullanılabilecektir.

2.4   Yangın alarm ve HFC227ea gazlı söndürme sistemi aşağıdaki ekipmandan oluşacaktır.

 • Otomatik yangın dedektörleri
 • Manual boşaltma ve durdurma butonları
 • Elektronik korna+flaşör
 • Yangın alarm zili
 • Söndürme kontrol paneli
 • Yedek güçkaynağı ( bakımsız tip aküler )
 • Söndürme sistemi durum izleme ünitesi.(Oda giriş kapısına )
 • HFC227ea tüpü ve aksesuarları
 • Elektrikli , nümatik ve manual ateşleyiciler
 • Basınç sivici
 • Nozüller
 • İkaz levhaları

2.5 OTOMATİK YANGIN ALGILMA SİSTEMİ :

Optik Duman Dedektörü :

Dedektörler, içersinde ışık yayılma prensibine göre (lıghtscatterıng ) çalışacaktır.  Dedektöriçersinde her 10 saniyede bir yanan ınfrared ışık kaynağı bulunacak  , yangın dumanının yeterli yoğunlukta bu ışığa girmesi ile ışık kırılarak bir fotosel üzerine düşecek ve alarm aktive olacaktır. Dedektörleriçersine toz girişine karşı korumalı olacaktır. Alarm durumunda hangi dedektörün alam verdiğini tesbit etmek için her cihazın üzerinde kırmızı renkli bir led bulunacaktır. Dedektörler  BS 5445 ve EN 54 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır. Onay belgeleri teklifle birlikte verilecektir. Kolay bakım sağlamak amacıyla ve basit bir itçevir mekanizma hareketiyle dedektör altlığına takılabilecektir. Altlıklar üniversal tip olacak ve diğer dedektörlerle  de ( iyonizasyon duman ve ısı ) aynı altlık kullanacaktır.Altlıktayeralan iki terminal ihtiyaç halinde bir ikaz lambası gerekli çıkışı sağlayacaktır.Dedektörler tamamen elektronik yapıda olacak ve hareketli parça içermeyecektir. Dedektörler standart iki telli sistem bağlantılarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır.

2.6 MANUAL BOŞALTMA VE DURDURMA BUTONLARI :

Manual Boşaltma Butonu :

HFC227ea söndürme sisteminin manual olarak aktive edilmesini sağlar. Sarı renkli üzerinde gaz boşaltma butonu olduğuna dair uyarı bulunan 9cm’lik kare biçiminde bir butondur. Manual boşaltma butonu iki hareketle aktive edilecek tipte(kapaklı tip ) olacaktır.

Manuel Durdurma Butonu :

HFC227ea söndürme sistemi ikinci seviye alarmını aldıktan sonra ayarlanabilir bir gecikme süresi sonunda gazı boşaltacaktır. Durdurma butonu bu gecikme süresini uzatmak  veya gaz boşaltmasını durdurmak için kullanılır.

Söndürme uygulaması yapılan odanın içine , rahatça görülebilen ve ulaşılabilen bir yere bir adet konulacaktır.

2.7 YANGIN ALARM VE UYARI CİHAZLARI:

Elektronik Korna + Flaşör :

Elektronik yapıda, düşük akım çeken, hem sesli hem ışıklı uyarı yapan kombine bir cihazdır. Söndürme sistemi uygulaması yapılan odanın hem giriş kapısı üstüne hem de içersine monte edilecektir. Yangın söndürme sistemi

panelinin 1. Seviye alarmı alması halinde aktive olacak, Oda içindeki personeli ve odaya girecek olan personeli uyaracaktır.

Yangın Alarm Zili :

150 mm çapında , düşük akım çeken , 24 VDC ile çalışan bir cihazdır. Gaz boşaldı alarmını duyurmak için kullanılır.

2.8 SÖNDÜRME KONTROL PANELİ:

Söndürme kontrol paneli özel olarak gazlı söndürme sistemleri için dizayn edilmiş olacaktır.İki ayrı zondan yangın ihbar gelmesi halinde panel içindeki zaman ayarlayıcısı (tımer)çalışacak ve ayarlanan gecikme süresinin sonunda 24vdc gerilimi  elektirikli ateşleyiciye (selonoid) gönderecektir. FM 200 söndürme kontrol panelinin genel teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. Söndürme kontrol paneli ithal malı ve BS 5839 kısım 4/EN54-2 standartlarına göre üretilmiş olacaktır.Kontol panelinin tüm elektronik devreleri bir mikroişlemci tarafından denetlenecektir.Söndürme kontrol panelinin içersinde220VAC,50 Hz giriş gerilimi (240VAC giriş gerilimine göre üretilmiş paneller kabul edilmeyecektir.) ile çalışan ve sistemi 24VDC ile besleyen bir güç kaynağı bulunacak, aynı güç kaynağı akü şarj ünitesi ile bakımsız tip aküleri sürekli şarj edecektir. Yedek enerji kaynağı olarak sistemi 24 saat süreyle besleyecek olan bakımsız tip aküler için kontrol paneli içersinde yeterli boşluk bulunacaktır.Kontrol panelinde iki adet standart korna devresi çıkışı ,bir adet iki enversör kontaklı “ yangın “ rölesi ve tek enversör kontaklı “ arıza “ rölesi çıkışları bulunacaktır. Kontrol paneli üzerinde bulunan her bir bölge (zon)bir buton aracılığı ile devredışı ( izole) bırakılabilecektir. Kontrol paneli 1.2 mm kalınlığında çelik levhadan imal edilmiş bir kabin ve ön yüzü camlı, kilitlenebilen bir kapak içersine yerleştirilecektir. Panelin tüm gösterge ve kontrol tuşları camlı kapak arkasında olacak , yetkisiz kişilerin panele müdahalesi kapak kilitlenerek önlenecektir. Kontrol panelinin kutusu üzerinde kablo girişlerinin yapılabileceği giriş delikleri bulunacak , kullanılmayan delikler toz girişini engellemek için plastik tıkaçları ile kapatılmış olacaktır. Kontrol panelinin zondevreleri , duman ve ısı dedektörleri, manual butonlar ve alev dedektörleri ile çalışabilecek yapıda olacaktır. Herbirzon için iki adet kırmızı ikaz lambası (led) bulunacak , buled’ler bir yangın ihbarı geldiğinde yanıp sönecek (flashıng) , alarm kornaları susturulduğunda sürekli yanacaklardır. Her bir zon için bir adet “zon devre dışı butonu” bulunacaktır. Bu butona basıldığında bir arıza led’i (amber renkli ) sürekli olarak yanacak ve zonundevredışı bırakıldığını ikaz edecektir. Her bir zon devresi açık ve kısa devre arızalarını denetleme özelliğine sahip olacaktır. Zonlardaki arıza hali arızalı zona ait yanıp sönen amber renkli led’lerle ikaz edilecektir. Tüm alarm ve arıza durumları panel içindeki buzzer ile kullanıcıya duyurulacaktır.

Kontrol panelinde aşağıdaki çıkış ve kontrollarbulunacaktır :

Çıkışlar:

Yardımcı arıza çıkışı : 1 adet enversör kontak. Her hangi bir arıza veya zon’undevredışı bırakılması halinde aktive olacaktır.

Yardımcı alarm çıkışı : 2 adet enversör kontak. Bir yangın alarmı halinde aktive olacaktır.

Tekrar paneli enerji çıkışı : Tekrar panelini beslemek üzere 24 vdc ‘lik bir çıkış bulunacaktır.

Tekrar paneli zonçıkışları : Her bir zon için tekrar paneline ikaz voltaj çıkışları bulunacaktır.

Uzaktan izleme ve kumanda çıkışları : Giriş kapısına konulacak olan durum izleme ünitesi için izleme ve kontrol çıkışlarını sağlar.(gaz boşaldı , oto / manual, boşaltma, durdurma v.b. )

Kontrollar  :

Korna susturma

Reset butonu

Tahliye butonu

Lamba test butonu

Otomatik / manual konum seçici

Manual boşaltma butonu

Zaman gecikmesi kontrol butonu

Göstergeler (panelin ön yüzünde) :

Yangın – zon 1 – kırmızı

Arıza – zon1 – amber

Yangın – zon 2 – kırmızı

Arıza – zon 2 – amber

Yangın – zon 3 – kırmızı

Arıza – zon3 – amber

Manual boşaltma çalıştı – kırmızı

Manual boşaltma arızası – amber

Gaz boşaldı – kırmızı

Genel arıza – amber

Sistem kısmen veya tamamen devredışı – amber

Elektrikli ateşleyici çalıştı – kırmızı

Sistem otomatik – amber

Sistem manual – yeşil

Şebeke mevcut – yeşil

Birinci aşama – kırmızı

İkinci aşama – kırmızı

Düşük basınç – kırmızı

Alarm susturuldu – amber

Zamanlayıcı durdu – amber

Uzak kumanda arızası – amber

Elektrikli ateşleyici arızası – amber

Basınç sivici arızası – amber

Mikro işlemci arızası – amber

Göstergeler (ana kontrol kartı üzerinde ) :

Şebeke arızası – amber

Display arızası – amber

Alarm çıkış arızası – amber

Toprak kaçağı arızası – amber

 

Ana kontrol kartı üzerindeki buzzer : Yangın anında ,arıza anında , manual boşaltma butonuna basıldığında ve alarm susturulduğunda çalışacaktır.

2.9 YEDEK GÜÇ KAYNAĞI ( AKÜLER )   :

Aküler bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Aküler sistemi şebeke kesilmesi durumunda 24 saat sükünet akımında besleyebilecek ve bu sürenin sonunda  alarm durumunda 30 dakika bütün kornaları aktive edecek kapasitede olacaktır.

2.10HFC227ea TÜPÜ VE AKSESUARLARI :

HFC227ea için, 30,50,67,80,100-120-150-180 litre kapasiteli tüpler kullanılacaktır. Bu kapasitelerden hesaplanan HFC227ea miktarına uygun kapasiteli tüpler seçilecektir.HFC227ea Sistemi  “ÇELİK ÇEKME TÜPLER İÇİN TPED-Pİ /KAYNAKLI TÜPLER İÇİN LOYT-ADR Onayı” olmak zorundadır. CE-EN-GOSTR fabrika kontrol onayları alınmış olmalıdır. Yerli üreticiler için YERLİ MALI BELGESİ-SANAYİ SİCİL BELGESİ-KAPASİTE BELGESİ ve TÜP DOLUM TESİS BELGESİNİ sunmak zorundadırlar. Kullanılacak olan HFC227ea gazı UL –FM onaylarından biri olmalıdır. FM-200 tüpleri, tüpün büyüklüğüne bağlı olarak 20 mm, 25 mm, 40 mm ve 50 mm çaplarında yeniden dolum yapılabilir, basınç farkı prensibinde  çalışan özel vanaları fabrikada monte edilmiş , HFC227eagazı ile dolu olarak ve 20 oC ‘de 25 bar ‘da kuru azot ile süper basınçlandırılmış halde kullanıma hazır teslim edilecektir.

Tüp vanaları tüp içindeki söndürücü gazı 10 saniyede boşaltacak yapıda olacaktır. -30 oC, +50 oC sıcaklık aralığında arızasız çalışacak yapıda olmalıdır. Tüp vanaları pirinç malzemeden üretilecek ve paslanmaya karşı mukavim olacaktır. Üzerinde 50 bar’da açmak üzere ayarlanmış emniyet vanaları olacaktır.

HFC227ea tüpleri duvara tüp kelepçesi ile bağlanacaktır. Tüp kelepçesi ; arka duvar rayı, kuşak ve cıvata somun olmak üzere üç parçadan müteşekkil olacaktır. İki parçadan meydana gelen kuşak tüpün iki tarafından arkadaki raya geçirilerek tüpün önünde birleştirilecek ve cıvata/somun aracılığı ile önden bağlanarak sıkılacaktır. Kuşağın tüpü sıkı saracak ölçülerde olması zorunludur.

2.11 ELEKTRİKLİ VE MANUAL ATEŞLEYİCİLER :

Elektrikli tüp ateşleyicisi (solenoid ) tüp vanasına kolaylıkla ve vidalanarak takılacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. Tüp ateşleyiciye ayrıca nümatik ve manual bağlantılarda kolaylıkla ve vidalanarak yapılabilecektir. CE- EN sertifikalı olmalıdır.

Elektrikli tüp ateşleyici 24 VDC ile çalışacaktır

Nümatik ateşleyici en az 2 bar basınç ile çalışacaktır. Nümatik ateşleyiciler zincir ateşlemeyi gerçekleştirmek üzere ilk tüpten ( master ) sonra gelen tüplere ( slave ) takılacaktır. Tüpler arasındaki ateşleme irtibatı pilot hortumlarla sağlanacaktır.

Manual ateşleyici tüpü mekanik olarak ateşleyecektir. Manual ateşleyici sadece ilk tüp (master ) üzerinde bulunacaktır. Manual ateşleyicinin pimi yetkisiz kullanımı önlemek üzere mühürlü olacak, müdahale anında mühür bozularak pim çekilecek ve başlığa basılarak manual boşaltma yapılacaktır.

 

2.12 OTOMATİK VANA :

Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda, Inergen’in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren vanadır. Seçim vanası, üzerinde solenoidaktivatör ile birlikte olacaktır. Solenoid, kontrol panelinden  gelen sinyalle vananın açılmasını sağlayacaktır.

En az CE- EN-12094-4 belgesi olması zorunludur.

2.13 SELENOİD AKTÜATÖR  24Vdc. :

Sistemi aktive edecek elektrikli aktivatör, pilot tüpe takılacaktır. Kontrol panelinden gelen uyarımla aktivatör üzerindeki solenoid vasıtasıyla, pilot tüpün vanası açılacak ve diğer tüplerin vanaları da manifolttan gelen gazın basıncıyla açılacaktır.En az CE belgesi olması zorunludur.

2.14 YÜKSEK BASINÇ HORTUMU:

En az CE belgesi olması zorunludur.

2.15NOZULLAR :

Nozullar tek parça ve alüminyum malzemeden üretilecektir. En az CE belgesi olması zorunludur. NozullarHFC227ea gazının korunan hacıma unİformkonsantrasyonda (eşit dağılım )  boşalmasını temin edecek yapıda olacaktır. Çapları ve tipleri hidrolik hesap programı kullanılarak tespit edilecektir.

2.16 GENEL ESASLAR:

Yerli üreticiler  YERLİ MALI BELGESİ – SANAYİ SİCİL BELGESİ – KAPASİTE RAPORU TÜP DOLUM TESİS BELGESİNİ- DOLUM YAPABİLDİĞİNE DAİR  YETKİ BELGESİNİ ve YERLİ ÜRETİCİ OLDUKLARINA DAİR BELGELERİNİ SUNMAK ZORUNDADIR.

 

2.16HFC227ea GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİN MONTAJI :

HFC227ea gazlı söndürme sisteminin montajı ,gazlı söndürme sistemleri montajı konusunda uzman , ilgili  BS ve EN 54 standartlarını uygulayan firmalar tarafından yapılacaktır.

HFC227ea sisteminin boru ve fittingleri BS5306 PT.5.1 veya eşdeğer bir Avrupa standardına uygun  kullanılacaktır.

HFC227ea sistemi boruları Dikişsiz Çelik Çekme Borular olacak ve bu borulara uygun birleştirme parçaları –fittingler- kullanılacaktır.

Boru destekleri ve askıları en iyi kalite malzemeden olacaktır.

HFC227ea tüpleri tüp odasına  monte edilecektir.

HFC227ea söndürme sisteminin söndürme fonksiyonunun başarılı olabilmesi, gazın boşaldığı hacımdan kaçmaması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.(Kapı ve pencerelere kapı otomatiği kullanılması, mimari konstrüksiyonda boru, kablo, havalandırma geçişleri gibi diğer bölümlere geçişlerin kapatılması.)

Otomatik açılır kapanır olmayan açıklıklar ya sabit ve sızdırmaz biçimde kapatılacak ya da klape veya damperle kapanır hale getirilecektir.Konsantrasyonu: ISO15400-9  Class A Surface – 7,90 % göre hesaplamalar yapılacaktır.

 

C- KARBONDİOKSİT (CO2) GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

NFPA12/2000 standartlarında tanımlanan söndürme sistemidir. Kimyasal formülü CO2 (karbondioksit) olan söndürücü gaz istenilen saflıkta bir çok yetkili gaz firması tarafından üretilmektedir. Sistem ilgili standartlar ve üretici firma tavsiyelerine göre dizayn ve tesis edilmelidir. Silindirler EC (84/525/CEE ve TPED 1999/36/CE ) direktiflerine uygunluğu onaylı, termik olarak diş açılmış ve dikişsiz özellikte olmalıdır. Hidrolik hesaplamaya uygun olarak belirlenen gaz miktarını 67.0 Lt kapasitelerde silindirlerde stoklanmalıdır. Çalışma basıncı 60 bar ,test basıncı 250 bar olmalıdır. Birden fazla silindir gerektirmesi durumunda 40.0 veya 67.0 Lt silindirlerle merkezi manifold sistemi ile yapılmalıdır. 9 adet ve üzeri sayıda silindirli sistemler için 1 adet 2,3 veya 4 Lt. N2 pilot silindir kullanılmalıdır. Silindir üzerinde taşıma sırasında monte edilmesi amacıyla koruyucu başlık için flanş bulunmalıdır. Vana çıkışları 21.7 mm NPT olmalıdır. DIN 17672 standartlarına uygun ve olarak gövdesi dövme pirinç (forged brass-EN12165:68 Tab 4) olmalıdır. Vana çıkışlarında 21.7 x ½’’ 350mm esnek hortum (250 bar) tesisata veya manifolda bağlantı yapılmalıdır. Pilot ve master silindir üzerindeki solenoid, elle aktivasyon başlığı basınç altında değiştirilebilmelidir. Elle aktivasyon sonrası yeniden dolum ‘bursting disk’ değişimi sonrası kullanılabilmelidir. Diğer vanalar üzerinde pnömatik aktivasyon başlıkları olmalıdır. Sızdırmazlık TeflonPTFE-FV malzeme ile sağlanmalıdır. Kullanılan O-ringler nitril olmalıdır. Vanalar için çalışma basıncı 60 bar ve test basıncı 250 bar olmalıdır. CO2 sistemi TPED,TUV,CE,FPC,EN,ISO-GOST-R ONAYLI YERLİ MALI BELGESİ, KAPASİTE RAPORU BELGESİ, SANAYİ SİCİL BELGESİ onaylarına sahip olmalıdır. Solenoid aktivator 13 W @ 24 VDC elektrik değerlerinde olmalıdır. Devreye alma sırasında ve bakım amacıyla test edilebilir olmalıdır. Nozullar pirinçten mamul ve aluminyum veya paslanmaz çelik düfizör başlıklı olmalıdır. 1/2” veya ¾” çaplarında ve 180 veya 360 derece gaz dağılımına uygun olmalıdır. Kalibrasyon nozulların giriş orifisinin hesaplanarak delinmesi sağlanmalıdır. Her bir nozul üzerinde orifis çapı belirtilmelidir. Her bir nozul mutlaka borulamaya uygun kalibreli edilmiş olmalıdır. Hesaplama VdS, UL vb. onaylı hesap programı ile yapılmalıdır. Silindir dolum oranı 0.67 kg/lt olmalıdır. Silindir basıncı oda sıcaklığında yaklaşık 60 bar olmalıdır. Seçici vana var ise; sistem dizaynı yapılması durumunda vanalar pnömatik aktivasyon tercih edilmelidir. Bu amaçla 2 veya 3 litre@100bar Azot (N2) pilot silindiri ile önce ilgili bölge vanasının açılması ve sonrasında gerekli sayıdaki silindirlerin aynı anda aktive edilmesi ile olanaklı olmalıdır. Merkezi sistemlerde ise silindirler aynı basınç ve miktarlardaki (67lt icin 45 kg) CO2 gazı ile doldurulmuş olmalıdır. Ortak manifolda check valve ile bağlantı yapılmalıdır. Sistem gerekli söndürücü gazı maximum 60 saniye (lokal sistemlerde 30sn) içerisinde boşaltacak şekilde dizayn edilmeli ve hidrolik hesaplara uygun olarak tesis edilmelidir. Manifold ancak sistem üretici firma tarafından imal edilmiş olmalı ve min 90 bar da test edilmelidir. Tesisat dikişsiz çelik çekme borularla ve dövme çelik fittingslerle yapılmalı çalışma basıncı minimum 60 bar olmalıdır. (Döküm fittings kullanımı uygun değildir) Her bir CO2 ile korunacak bölge ve boşaltma noktası için standartlara uygun uyarı levhaları yapıştırılmalıdır. Sistem insan bulunabilecek hacimlerde manuel olarak boşaltılmalı ve öncelikle insan tahliyesi amaçlanmalıdır. Açık alanların hesaplamalarında Local hesaplama yapılmalıdır. Açık alanlarda algılama sensörü güneş enerjisinden ve ışıklardan etkilenmeyen IR5 Alev dedektörleri tercih edilmelidir.

 

 

D- PANO İÇİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

KISIM  1-GENEL ŞARTLAR

Teknik şartnamelere ve projelere uygun komple çalışır durumda bir yangın koruma sistemi için gerekli tüm malzeme ve ekipman temin edilecek, montajı, ve testleri yapılmış olacak, her türlü teknik alet ve servis sağlanacaktır.

Sistemi oluşturan cihaz ve aksesuarları Bayındırlık Bakanlığı elektrik tesisat yönetmeliği genel teknik şartnamelerine ve uluslararası standartlara (NFPA, BS, VDS, CE, EN) uygun olacaktır.

Yüklenici firma, proje kontrollük merciine sistemle ilgili detaylı uygulama projelerini, kullanılacak ekipmanın şartnameye uygunluğu belgeleri dahil gerekli tüm bilgi ve dokümanlarla birlikte onaylatacaktır.

KISIM2-FM-200 TÜPÜ VE AKSESUARLARI :

Pano içi gazlı yangın söndürme sistemleri  için, 1-2-4-6-12 litre kapasiteli tüpler kullanılacaktır. Bu kapasitelerden hesaplanan HFC227EA miktarına uygun kapasiteli tüpler seçilecektir. Pano içi gazlı yangın söndürme sistemleri  için TPED-TUV-CE-EN-GOSTR ve fabrika kontrol onayları alınmış olmalıdır. Yerli üreticiler için YERLİ MALI BELGESİ-SANAYİ SİCİL BELGESİ VE KAPASİTE BELGESİ sunmak zorundadırlar. Kullanılacak olan HFC227EA gazı UL -FM onaylarından biri olmalıdır. HFC227EA tüpleri, tüpün büyüklüğüne bağlı olarak değişik çaplanda ve yeniden dolum yapılabilir, basınç farkı prensibinde  çalışan özel vanaları fabrikada monte edilmiş , HFC227EA gazı ile dolu olarak ve 20 oC ‘de 25 bar ‘da kuru azot ile süper basınçlandırılmış halde kullanıma hazır teslim edilecektir.

Tüp vanaları tüp içindeki söndürücü gazı 10 saniyede boşaltacak yapıda olacaktır. -30 oC, +50 oC sıcaklık aralığında arızasız çalışacak yapıda olmalıdır. Tüp vanaları pirinç malzemeden üretilecek ve paslanmaya karşı mukavim olacaktır. HFC227EA tüpleri duvara tüp kelepçesi ile bağlanacaktır.

 

KISIM 3 – PANO İÇİ GAZLI YANGIN SÖNDÜRME  SİSTEMİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

2.1  Bu yangın tesisatı, projesinde gösterilen mahallere yerleştirilen Pano içi yangın söndürme Sistemleri; Tüp Kelepçesi Ve Tüp Askı Aparatı ile uygun yere monta edilir.. Tüp ağız çıkışında Vana ve Monometre olup Küresel Vana ve Tubing Hortumu Bağlantı aparatı ile bağlanılır. Tubing hortum yangın çıkma olasılığı olan yerlere sabitlenir.. Tubing hortumunun üzerinde mevcut olan yay ise hortumun vanadan çıkış noktasından kırılmasını önler. Pano içi Yangın Söndürme Sisteminde Isıya duyarlı hortumu yangın sıcaklığının etkisi ile aleve en yakın noktadan ısının etkisiyle delinir. Bunun sonucunda tubing hortum içinde basınçlı birşekilde hazır bekleyen gaz mahale boşalır.

2.2   Pano İçi Yangın söndürme sistemi aşağıdaki ekipmandan oluşacaktır.

 • Tüp kelepçesi
 • Tüp askı aparatı
 • Vana
 • Monometre
 • Küresel vana
 • Yay
 • Hortum
 • Hortum sonlandırma tapası

2.3 PANO İÇİ YANGIN  SÖNDÜRME SİSTEMİNİN MONTAJI :

Montaj için gerekli tüm malzeme ve ekipman temin edilecek ve hazırlanacaktır. Sistem devreye alınmadan önce firmamız tarafından kullanıcı personele eğitim verilecektir. Sistem tamamen bittikten  ve İdarenin onayı ile devreye alınacaktır. Eğitim ve devreye alma işlemi bittikten sonra

Pano içi yangın söndürme sistemi firmaya iş teslim tutanağı ile beraber teslim edilecektir.

 

 

 

 

E- FK-5-1-12  GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

KISIM  1-GENEL ŞARTLAR

Teknik şartnamelere ve projelere uygun komple çalışır durumda bir FK-5-1-12 gazlı yangın söndürme sistemi için gerekli tüm malzeme ve ekipman temin edilecek, montajı,as-built projesi ve testleri yapılmış olacak, her türlü teknik alet ve servis sağlanacaktır.

FK-5-1-12  gazlı söndürme Sistemini oluşturan cihaz ve aksesuarları Bayındırlık Bakanlığı elektrik tesisat yönetmeliği genel teknik şartnamelerine ve uluslararası standartlara (NFPA,BS,VDS,EN) uygun olacaktır.

Yüklenici firma, proje kontrollük merciine sistemle ilgili detaylı uygulama projelerini, kullanılacak ekipmanın şartnameye uygunluğu belgeleri dahil gerekli tüm bilgi ve dokümanlarla birlikte onaylatacaktır.

KISIM 2 – FK-5-1-12  GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELİKLERİ

 2.1  FK-5-1-12  gazlı yangın söndürme tesisatı projesinde gösterilen mahallere yerleştirilen yangın alarm ve söndürme panelinde yangın bölgesini de belirterek haber verecektir. Sistem gerekli ve yeterli sayıda bölge göstergeli olacaktır. Alarm sinyali, otomatik yangın dedektörleri (duman ve ısı)  ve yangın ihbar butonları ile verilecektir. Bir alarm durumunda elektronik yangın alarm kornaları otomatik olarak faaliyete geçecektir.

2.2   Yangın alarm ve gazlı söndürme sistemi aşağıdaki fonksiyonları yerine getirecektir.

Söndürme sistemi çift ( çapraz ) alarm zon ihbarı ile çalışacaktır. Birinci zondan gelen bir yangın ihbarı söndürücü gazın boşalması için yeterli olmayacak, ikinci zondan da ihbar gelmesi beklenecektir. Her iki zondanpeşpeşe ihbar gelmesi durumunda söndürme kontrol paneli içindeki zaman ayarlayıcısı (tımer) çalışacak ve ayarlanan gecikme süresinin sonunda FK-5-1-12 gazıtüpünün elektrikle çalışan ateşleyicisine ( solenoid )     24 VDC  gerilimi göndererek FK-5-1-12 gazının odaya boşalmasını sağlayacaktır.

FK-5-1-12gazlı söndürme sistemi bütünüyle sürekli olarak izlenecek , arızaları kontrol paneli üzerinde sesli  ve ışıklı olarak gösterecek .Güç kaynağı ile ilgili her türlü arızayı gösterecek.

Bir alarm sinyalinin gelmesi halinde alarm cihazlarını harekete geçirecek.

Elektrik kesilmesi halinde bakımsız tip aküleri otomatik olarak devreye sokacak ve sistemin en az 24 saat süreyle çalışmasını sağlayacaktır

Gaz boşaldı , otomatik / manual konumu , arıza bilgileri panelde gözlenecektir. Ayrıca oda giriş kapısına konulacak olan söndürme sistemi durum izleme ünitesi ile gaz boşaldı , otomatik /manual konumları izlenebilmeli , otomatik/ manual seçici anahtarı ile sistem otomatik/manual seçimi yapılabilmeli , boşaltma butonu ile manual boşaltma yapılabilmeli ve uzaktan durdurma butonu ile sistemin gaz boşaltmasını geciktirebilmeli veya durdurabilmelidir.

2.3   Otomatik  ve manual ihbar cihazları aynı zon  bağlantısı içinde kullanılabilecektir.

2.4   Yangın alarm ve FK-5-1-12 gazlı söndürme sistemi aşağıdaki ekipmandan oluşacaktır.

 • Otomatik yangın dedektörleri
 • Manual boşaltma ve durdurma butonları
 • Elektronik korna+flaşör
 • Söndürme kontrol paneli
 • Yedek güçkaynağı ( bakımsız tip aküler )
 • Söndürme sistemi durum izleme ünitesi.(Oda giriş kapısına )
 • FK-5-1-12tüpü ve aksesuarları
 • Elektrikli , nümatik ve manual ateşleyiciler
 • Nozüller
 • İkaz levhaları
 • FK-5-1-12

2.5 OTOMATİK YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ :

Optik Duman Dedektörü :

Dedektörler, içersinde ışık yayılma prensibine göre (lıghtscatterıng ) çalışacaktır.  Dedektöriçersinde her 10 saniyede bir yanan ınfrared ışık kaynağı bulunacak  , yangın dumanının yeterli yoğunlukta bu ışığa girmesi ile ışık kırılarak bir fotosel üzerine düşecek ve alarm aktive olacaktır. Dedektörleriçersine toz girişine karşı korumalı olacaktır. Alarm durumunda hangi dedektörün alam verdiğini tesbit etmek için her cihazın üzerinde kırmızı renkli bir led bulunacaktır. Dedektörler  BS 5445 ve EN 54 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır. Onay belgeleri teklifle birlikte verilecektir. Kolay bakım sağlamak amacıyla ve basit bir itçevir mekanizma hareketiyle dedektör altlığına takılabilecektir.Altlıklar üniversal tip olacak ve diğer dedektörlerle  de ( iyonizasyon duman ve ısı ) aynı altlık kullanacaktır.Altlıktayeralan iki terminal ihtiyaç halinde bir ikaz lambası gerekli çıkışı sağlayacaktır.Dedektörler tamamen elektronik yapıda olacak ve hareketli parça içermeyecektir. Dedektörler standart iki telli sistem bağlantılarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır.

2.6 MANUAL BOŞALTMA VE DURDURMA BUTONLARI :

Manual Boşaltma Butonu :

FK-5-1-12 söndürme sisteminin manual olarak aktive edilmesini sağlar. Sarı renkli üzerinde gaz boşaltma butonu olduğuna dair uyarı bulunan 9cm’lik kare biçiminde bir butondur. Manual boşaltma butonu iki hareketle aktive edilecek tipte(kapaklı tip ) olacaktır.EN 54 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.

Manuel Durdurma Butonu :

FK-5-1-12 yangınsöndürme sistemi ikinci seviye alarmını aldıktan sonra ayarlanabilir bir gecikme süresi sonunda gazı boşaltacaktır. Durdurma butonu bu gecikme süresini uzatmak  veya gaz boşaltmasını durdurmak için kullanılır.EN 54 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.

Söndürme uygulaması yapılan odanın içine , rahatça görülebilen ve ulaşılabilen bir yere bir adet konulacaktır.

2.7 YANGIN ALARM VE UYARI CİHAZLARI:

Elektronik Korna + Flaşör :

Elektronik yapıda, düşük akım çeken, hem sesli hem ışıklı uyarı yapan kombine bir cihazdır. Söndürme sistemi uygulaması yapılan odanın hem giriş kapısı üstüne hem de içersine monte edilecektir. Yangın söndürme sistemi

panelinin 1. Seviye alarmı alması halinde aktive olacak, Oda içindeki personeli ve odaya girecek olan personeli uyaracaktır.

Yangın Alarm Zili :

150 mm çapında , düşük akım çeken , 24 VDC ile çalışan bir cihazdır. Gaz boşaldı alarmını duyurmak için kullanılır.EN 54 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.

2.8 SÖNDÜRME KONTROL PANELİ:

Söndürme kontrol paneli özel olarak gazlı söndürme sistemleri için dizayn edilmiş olacaktır.İki ayrı zondan yangın ihbar gelmesi halinde panel içindeki zaman ayarlayıcısı (tımer)çalışacak ve ayarlanan gecikme süresinin sonunda 24vdc gerilimi  elektirikli ateşleyiciye (selonoid) gönderecektir. FK-5-1-12gazlısöndürme kontrol panelinin genel teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. Söndürme kontrol paneli ithal malı ve BS 5839 kısım 4/EN54-2 standartlarına göre üretilmiş olacaktır.Kontol panelinin tüm elektronik devreleri bir mikroişlemci tarafından denetlenecektir.Söndürme kontrol panelinin içersinde 220VAC,50 Hz giriş gerilimi (240VAC giriş gerilimine göre üretilmiş paneller kabul edilmeyecektir.) ile çalışan ve sistemi 24VDC ile besleyen bir güç kaynağı bulunacak, aynı güç kaynağı akü şarj ünitesi ile bakımsız tip aküleri sürekli şarj edecektir. Yedek enerji kaynağı olarak sistemi 24 saat süreyle besleyecek olan bakımsız tip aküler için kontrol paneli içersinde yeterli boşluk bulunacaktır.Kontrol panelinde iki adet standart korna devresi çıkışı ,bir adet iki enversör kontaklı “ yangın “ rölesi ve tek enversör kontaklı “ arıza “ rölesi çıkışları bulunacaktır. Kontrol paneli üzerinde bulunan her bir bölge (zon)bir buton aracılığı ile devredışı ( izole) bırakılabilecektir. Kontrol paneli 1.2 mm kalınlığında çelik levhadan imal edilmiş bir kabin ve ön yüzü camlı, kilitlenebilen bir kapak içersine yerleştirilecektir. Panelin tüm gösterge ve kontrol tuşları camlı kapak arkasında olacak , yetkisiz kişilerin panele müdahalesi kapak kilitlenerek önlenecektir. Kontrol panelinin kutusu üzerinde kablo girişlerinin yapılabileceği giriş delikleri bulunacak , kullanılmayan delikler toz girişini engellemek için plastik tıkaçları ile kapatılmış olacaktır. Kontrol panelinin zon devreleri , duman ve ısı dedektörleri, manual butonlar ve alev dedektörleri ile çalışabilecek yapıda olacaktır. Herbirzon için iki adet kırmızı ikaz lambası (led) bulunacak , buled’ler bir yangın ihbarı geldiğinde yanıp sönecek (flashıng) , alarm kornaları susturulduğunda sürekli yanacaklardır. Her bir zon için bir adet “zon devre dışı butonu” bulunacaktır. Bu butona basıldığında bir arıza led’i (amber renkli ) sürekli olarak yanacak ve zonundevredışı bırakıldığını ikaz edecektir. Her bir zon devresi açık ve kısa devre arızalarını denetleme özelliğine sahip olacaktır. Zonlardaki arıza hali arızalı zona ait yanıp sönen amber renkli led’lerle ikaz edilecektir. Tüm alarm ve arıza durumları panel içindeki buzzer ile kullanıcıya duyurulacaktır.

Kontrol panelinde aşağıdaki çıkış ve kontrollarbulunacaktır :

Çıkışlar:

Yardımcı arıza çıkışı : 1 adet enversör kontak. Her hangi bir arıza veya zon’undevredışı bırakılması halinde aktive olacaktır.

Yardımcı alarm çıkışı : 2 adet enversör kontak. Bir yangın alarmı halinde aktive olacaktır.

Tekrar paneli enerji çıkışı : Tekrar panelini beslemek üzere 24 vdc ‘lik bir çıkış bulunacaktır.

Tekrar paneli zon çıkışları : Her bir zon için tekrar paneline ikaz voltaj çıkışları bulunacaktır.

Uzaktan izleme ve kumanda çıkışları : Giriş kapısına konulacak olan durum izleme ünitesi için izleme ve kontrol çıkışlarını sağlar.(gaz boşaldı , oto / manual, boşaltma, durdurma v.b. )

Ana kontrol kartı üzerindeki buzzer : Yangın anında ,arıza anında , manual boşaltma butonuna basıldığında ve alarm susturulduğunda çalışacaktır.

2.9 YEDEK GÜÇ KAYNAĞI ( AKÜLER )   :

Aküler bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Aküler sistemi şebeke kesilmesi durumunda 24 saat sükünet akımında besleyebilecek ve bu sürenin sonunda  alarm durumunda 30 dakika bütün kornaları aktive edecek kapasitede olacaktır.

2.10FK-5-1-12  1230 TÜPÜ VE AKSESUARLARI :

FK-5-1-12için, 30lt,50lt,67lt, 80lt, 120lt, 150lt, 180lt- litre kapasiteli tüpler kullanılacaktır. Bu kapasitelerden hesaplanan FK-5-1-12miktarına uygun kapasiteli tüpler seçilecektir.FK-5-1-12Sistemi için TPED-TUV-CE-EN-GOSTR ve fabrika kontrol onayları alınmış olmalıdır. Kullanılacak olan FK-5-1-12 gazı UL veya FM onaylı olmalıdır. Yerli imalat olan sistemler için kapasite raporu ve yerli malı belgesi sunmak zorundadırlar.FK-5-1-12tüpleri, tüpün büyüklüğüne bağlı olarak 20 mm, 25 mm, 40 mm ve 50 mm çaplarında yeniden dolum yapılabilir, basınç farkı prensibinde  çalışan özel vanaları fabrikada monte edilmiş , FK-5-1-12gazı ile dolu olarak ve 20 oC ‘de 25 bar ‘da kuru azot ile süper basınçlandırılmış halde kullanıma hazır teslim edilecektir.

Tüp vanaları tüp içindeki söndürücü gazı 10 saniyede boşaltacak yapıda olacaktır. -30 oC, +50 oC sıcaklık aralığında arızasız çalışacak yapıda olmalıdır. Tüp vanaları pirinç malzemeden üretilecek ve paslanmaya karşı mukavim olacaktır. Üzerinde 50 bar’da açmak üzere ayarlanmış emniyet vanaları olacaktır.

FK-5-1-12tüpleri duvara tüp kelepçesi ile bağlanacaktır. Tüp kelepçesi ; arka duvar rayı, kuşak ve cıvata somun olmak üzere üç parçadan müteşekkil olacaktır. İki parçadan meydana gelen kuşak tüpün iki tarafından arkadaki raya geçirilerek tüpün önünde birleştirilecek ve cıvata/somun aracılığı ile önden bağlanarak sıkılacaktır. Kuşağın tüpü sıkı saracak ölçülerde olması zorunludur.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

 • Kimsayal ad :C6 Fluoroketone
 • Kimyasal Formül             :CF3CF2C(O)CF(CF3)2
 • ISO 14520 ve NFPA2001 standartlarıyla uyumu :FK-5-1-12
 • Buhar Basıncı 20 °C :0,4 bar
 • 1 atm’deki kaynama noktası :+49 °C
 • 20 °C’deki sıvı yoğunluğu :1,6 kg / l
 • 1 atm, 20 °C’ deki gaz yoğunluğu :13,6 kg / m3
 • Küresel ısınma potansiyeli :1
 • Ozona zarar verme potansiyeli :0
 • Atmosferde kalma süresi :5 gün
 • Design konsantrasyonu :% 4,5 – % 5,8
 • NOAEL Seviyesi :10%
 • LOAEL Seviyesi :10%
 • LC50 (4 saat fore testi) :100.000 ppm (>%10)

2.12 ELEKTRİKLİ VE MANUAL ATEŞLEYİCİLER :

Elektrikli tüp ateşleyicisi (solenoid ) tüp vanasına kolaylıkla ve vidalanarak takılacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. Tüp ateşleyiciye ayrıca nümatik ve manual bağlantılarda kolaylıkla ve vidalanarak yapılabilecektir.

Elektrikli tüp ateşleyici 24 VDC ile çalışacaktır

Nümatik ateşleyici en az 2 bar basınç ile çalışacaktır. Nümatik ateşleyiciler zincir ateşlemeyi gerçekleştirmek üzere ilk tüpten ( master ) sonra gelen tüplere ( slave ) takılacaktır. Tüpler arasındaki ateşleme irtibatı pilot hortumlarla sağlanacaktır.

Manual ateşleyici tüpü mekanik olarak ateşleyecektir. Manual ateşleyici sadece ilk tüp (master ) üzerinde bulunacaktır. Manual ateşleyicinin pimi yetkisiz kullanımı önlemek üzere mühürlü olacak, müdahale anında mühür bozularak pim çekilecek ve başlığa basılarak manual boşaltma yapılacaktır.

2.14 NOZULLAR :

Nozullar tek parça ve alüminyum malzemeden üretilecektir. NozullarFK-5-1-12gazının korunan hacim’e eşit boşalmasını temin edecek yapıda olacaktır. Çapları ve tipleri hidrolik hesap programı kullanılarak tespit edilecektir.

2.17 FK-5-1-12GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİNİN MONTAJI :

FK-5-1-12gazlı söndürme sisteminin montajı ,gazlı söndürme sistemleri montajı konusunda uzman , ilgili  BS ve EN 54 standartlarını uygulayan firmalar tarafından yapılacaktır.

FK-5-1-12sisteminin boru ve fittingleri BS5306 PT.5.1 veya eşdeğer bir Avrupa standardına uygun  kullanılacaktır.

FK-5-1-12sistemi boruları Dikişsiz Çelik Çekme Borular olacak ve bu borulara uygun birleştirme parçaları –fittingler- kullanılacaktır.

Boru destekleri ve askıları en iyi kalite malzemeden olacaktır.

FK-5-1-12tüpleri tüp odasına  monte edilecektir.

FK-5-1-12söndürme sisteminin söndürme fonksiyonunun başarılı olabilmesi, gazın boşaldığı hacımdan kaçmaması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.(Kapı ve pencerelere kapı otomatiği kullanılması, mimari konstrüksiyonda boru, kablo, havalandırma geçişleri gibi diğer bölümlere geçişlerin kapatılması.)

Otomatik açılır kapanır olmayan açıklıklar ya sabit ve sızdırmaz biçimde kapatılacak ya da klape veya damperle kapanır hale getirilecektir.Konsantrasyonu: ISO14520 Class A Surface – 7,90 % göre hesaplamalar yapılacaktır.

 

 

 

F- DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlayan otomatik davlumbaz söndürme sisteminin paket olarak temini, yerine montajı, çalışır vaziyette teslimi dahil olup, verilecek fiyata her türlü işçilik, nakliye alet, edevat ile Yüklenici karı ve genel giderler dahildir.

 • GENEL HUSUSLAR

-Potasyum esaslı sıvı söndürücülü otomatik davlumbaz yangın söndürme sistemi mutfaklardaki davlumbaz altı cihazlarda meydana gelebilecek olan yangınları söndürecek kapasitede olacaktır.

-Sistemdeki ekipmanlar TSE ve /veya CE kalite belgesine sahip olacaktır.

– Firma davlumbaz söndürme sistemi CE ve Fabrika üretim kontrol belgesine sahip olmalıdır.

-Yüklenici teklifini vermeden önce gerekli incelemeyi yapacak ve davlumbaza ait son ölçüleri alacaktır.

Sistemin bakım ve kullanımı ile ilgili Türkçe talimatlar mutfak sorumlusuna teslim edilecektir.

B- SİSTEM TASARIMI

Sistem, davlumbaz yapısına ve davlumbaz ölçülerine, pişirme ünitesinin tipine göre dizayn edilecektir. Sistem dizaynında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

-Davlumbaz içi koruma nozulunun tip ve sayısı, davlumbaz uzunluğuna göre seçilecektir.

-Baca içi koruma nozulu, davlumbaz içindeki baca sayısı ve büyüklüğüne göre seçilecektir.

-Yüzey koruma nozulu, pişirme yüzeylerinin alanına göre seçilecektir.

-Uzaktan kumanda butonu işletme koşulları dikkate alınarak uygun bir yere konulacaktır.

-Söndürme tüpü koruma altında olacak ve işletme koşullarına uygun bir yere konacaktır.

-Dedektörlerin yer ve sayıları davlumbaz planı ve baca şekline göre tespit edilecektir.

-Tasarlanan sistem minimum aşağıdaki kısımlardan oluşacak ve verilen özellikleri asgaride  sağlayacaktır.

C- İMALAT TARİFLERİ

-Söndürücü tüp ve valf: Tüp; çelikten mamul 18 bar basınçta nitrojenle basınçlandırılmış, çalışma ve depolama sıcaklığı (–15C ile +50C) arasında ve üzerinde manometresi bulunacaktır. Tüp kapasitesi davlumbaz büyüklüğüne göre hesaplanacaktır. Valf, gazın tüpten hızlı bir şekilde boşalmasını sağlayacak şekilde olacaktır. Valf kendisi otomatik kilitlemeli sistem olmalıdır. Sistemi çalıştırmak için ayrı bir itici sistem olmayacaktır. Otomatik valf pirinç malzemeden yapılmış ve krom kaplamalı olacaktır. Tüpler kırmızı ral 3000 ile boyanmış olmalıdır.

-Mekanik kontrol başlığı: Mekanik kontrol başlığı eriyebilir dedektörle birlikte çalışacaktır. Gergin tel devrenin gevşemesi sonucu, mekanik kontrol başlığı vasıtasıyla tüpün boşalması sağlanacaktır. Başlık; bakım esnasında boşalmayı önleyen düzenek ve gaz kesme vanasının bağlanacağı düzeneğe sahip olacaktır. Kontrol başlığı ral 3000 ile boyanmış olmalıdır.

-Kontrol elemanları: Mekanik tellerden ve mekanizmadan oluşan kontrol elemanları boşaltma vanasını açarak, yangın esnasında tüpün boşalmasını sağlamalıdır.

-Püskürtücü nozullar: Tüm nozullar pirinç malzemeden yapılacak ve  krom kaplamalı olacaktır.

-Mekanik eriyebilir dedektör: Bir dedektör muhafaza kiti içinde bulunacaktır. Plenum veya baca içinde uygun yerlere monte edilecek ve sıcaklık değerleri davlumbaz tipine göre belirlenecektir.

-Uzaktan kumanda butonu: Mekanik kontrol başlığı bağlanacak uzaktan kumanda butonu minimum 1.5 mm çapında çelik tel vasıtasıyla boşalma sağlayacaktır. Hatalı boşalmaları önlemek için üzerinde emniyet pimi bulunduracaktır. Bulunduğu yerde kullanma amacını belirten Türkçe bir levha bulunacaktır. Manuel boşaltma butonu gümüş renkli olup, buton altında kırmızı renkli  söndürmeyi başlatma butonu yazısı olacaktır.

-Montaj malzemesi: Sıvı söndürücülü davlumbaz söndürme sisteminin söndürücü sıvının boşaltma hattı, standartlara uygun malzemeden paslanmaz borudan yapılmış boru tesisatıyla tesis edilecektir. Paslanmaz borular 12 mm çapında olacak ve bağlantı için diş açılmayacak olup  hidrolik bağlantı ekipmanları kullanılacaktır.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: